• ประชาสัมพันธ์กำหนดการแจกบัตรนักศึกษา

  • รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกีฬาทักษะการเกษตร

  • แจ้งย้ายสถานที่ทำการ เป็น ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์

  • ARRIVAL MAEJO UNIVERSITY (HD1080P)

  • DESTINATION MAEJO UNIVERSITY

  • OPEN MAEJO UNIVERSITY


 

Student Corner

 

MJU Links

 

Information Service

 
 

Social Network

 
 

จำนวนผู้เข้าชม

ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าสู่ระบบ

Username :
Password :
 

สายตรงประธานหลักสูตร

 

หลักสูตรที่เปิดสอน


  • วท.บ. (การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร)

  • วท.ม. (พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร)

  • ปร.ด. (พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร)
 

Related Websitead 4

V.4.021058