ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
บริการคณะ
ระบบบันทึกการใช้ยานพาหนะ -> รายการ ทั้งหมด
เลือกยานพาหนะ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
<<--มีค. 2564 -->>
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
ลำดับ ยานพาหนะ พนักงานขับรถ วันเวลาเริ่มต้น วันเวลาสิ้นสุด เรื่อง/ภารกิจ ชื่อผู้ขออนุมัติ สังกัด/หลักสูตร หมายเหตุ ผู้บันทึก
1 รถตู้ 3 (นง 2773 ชม) นายกิตติศักดิ์ 1/3/64 07:00 น. 1/3/64 19:00 น. นำอาจารย์และนักศึกษากลุ่มยุวเกษตร ม.แม่โจ้ร่วมพัฒนาพื้นที่แปลงเกษตร ร.ร สังวาลวิทยา ดอยสุเทพ - ปุย อ.เมือง ชม.
คุณ อภริยา นามวงศ์พรหม
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
รับที่คณะผลิตฯ
นายนรินทร์ สุจริต
2 รถตู้ 2 (นค 8783 ชม) นายสุดใจ 1/3/64 08:30 น. 1/3/64 16:30 น. นำรถเข้าเปลี่ยนกรองน้ำมันเชื้อเพลิง ศูนย์สยามนิสสันเชียงใหม่
คุณ สุดใจ วรรณวิชิต
สำนักงานคณบดี
นายนรินทร์ สุจริต
3 รถตู้ 3 (นง 2773 ชม) นายกิตติศักดิ์ 2/3/64 06:00 น. 2/3/64 18:00 น. นำนศ.ดูงานนอกสถาที่ ณ ร.ร.สาธิตชุมชนการเรียนรู้ สมเด็จย่า อ.แม่แจ่ม ชม.
อ.ดร.นภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย
สาขาวิชาส่งเสริม
รับที่ตึกดินสอ(น้ำมันเติมของสาขาวิชาส่งเสริม)
นายนรินทร์ สุจริต
4 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 3/3/64 08:30 น. 3/3/64 12:00 น. รับ - ส่งนศ.ทำกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย
คุณ อภิริยา วงศ์นามพรหม
งานบริการการศึกษา
รับที่คณะผลิตฯ(น้ำมันเติมของคณะผลิต)
นายนรินทร์ สุจริต
5 รถไดน่า 5(40-0257) นายนรินทร์ 4/3/64 15:00 น. 4/3/64 18:00 น. รับ -ส่งนศ.เกษตรเพื่อชีวิตไปยังฐานเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
6 รถไดน่า 4(40-0258) นายสุดใจ 4/3/64 15:00 น. 4/3/64 18:00 น. รับ -ส่งนศ.เกษตรเพื่อชีวิตไปยังฐานเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
7 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 4/3/64 15:00 น. 4/3/64 18:00 น. รับ -ส่งนศ.เกษตรเพื่อชีวิตไปยังฐานเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
8 รถไดน่า 5(40-0257) นายนรินทร์ 5/3/64 13:30 น. 5/3/64 16:00 น. นำนศ.ดูงานของวิชา พส.201 สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้
อ.ดร.จุฑามาศ พิลาดี
สาขาพืชสวนประดับ
รับที่สาขาพืชสวนประดับ(น้ำมันเติมของสาขาพืชสวนประดับ)
นายนรินทร์ สุจริต
9 รถไดน่า 4(40-0258) นายสุดใจ 5/3/64 14:30 น. 5/3/64 17:00 น. นำนศ.ไปปฎิบัติงานทักษะงานฟาร์ม สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้
อ.ดร.วาริน สุทนต์
สาขาวิชาสมุนไพร
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของสาขาวิชาสมุนไพร)
นายนรินทร์ สุจริต
10 รถ สองตอน (กน 4547) นายประสิทธ์ 8/3/64 09:30 น. 8/3/64 12:00 น. ติดต่ิงาน บ.สหพานิชเชียงใหม่ เพื่อแก้ไขใบสั่งซ่อม
คุณ สุรัตน์ เสาร์คำ
งานคลังและพัสดุ
รับที่คณะผลิตฯ(น้ำมันเติมของคณะผลิต)
นายนรินทร์ สุจริต
11 รถตู้ 3 (นง 2773 ชม) นายกิตติศักดิ์ 9/3/64 08:30 น. 9/3/64 12:00 น. ต้อนรับผู้บริหาร มทร.อีสาน
ผศ.ดร.วุฒิสรรค์ เครือคำ
สาขาส่งเสริมฯ
รับที่ สนอ. (น้ำมันเติมของคณะผลิต)
นายนรินทร์ สุจริต
12 รถ สองตอน (กน 4547) นายกิตติศักดิ์ 12/3/64 13:00 น. 12/3/64 16:00 น. ติดต่องาน ณ โรงแรมแคนเธอรี่ฮิลส์
คุร ลัดดาวัลย์ ระดม
งานคลังและพัสดุ
รับที่คณะผลิตฯ(น้ำมันเติมของคณะผลิต)
นายนรินทร์ สุจริต
13 รถไดน่า 4(40-0258) นายสุดใจ 12/3/64 14:00 น. 12/3/64 17:00 น. นำนศ.ไปปฎิบัติทักษะงานฟาร์ม สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้
อ.ดร.วาริน สุทนต์
สาขาวิชาสมุนไพร
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของสาขาวิชาสมุนไพร)
นายนรินทร์ สุจริต
14 รถไดน่า 4(40-0258) นายสุดใจ 13/3/64 06:00 น. 14/3/64 19:00 น. นำนศ.รวมโครงการสร้างแนวกันไฟป่าและชะลอฝายน้ำ บ.ดงปากอ อ.ดอยสะเก็ด ชม.
อ.กฤษตธี สุนันตา
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
รับที่วิทยาลัยบริหารศาสตร์(น้ำมันเติมเงินสด)
นายนรินทร์ สุจริต
15 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 13/3/64 06:00 น. 14/3/64 19:00 น. นำนศ.รวมโครงการสร้างแนวกันไฟป่าและชะลอฝายน้ำ บ.ดงปากอ อ.ดอยสะเก็ด ชม.
อ.กฤษตธี สุนันตา
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
รับที่วิทยาลัยบริหารศาสตร์(น้ำมันเติมเงินสด)
นายนรินทร์ สุจริต
16 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 15/3/64 10:00 น. 15/3/64 16:00 น. นำนศ.ดูงาน ณ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ หอพรรณไม้ อ.แม่ริม ชม.
อ.ดร.กุลชา ชยรพ
สาขาอารักขาพืช
รับที่อาคารพืชศาสตร์(น้ำมันเติมของสาขาอารักขาพืช)
นายนรินทร์ สุจริต
17 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 15/3/64 17:00 น. 15/3/64 21:00 น. ขนเครื่องเสียงชุดใหญ่ จัดกิจกรรมแสดงวิสัยทัศน์สมัครเป็นนายกสโมสรนศ. ณ หอพักนักศึกษา ม.แม่โจ้
อ.ดร.นภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย
สาขาการพัฒนาส่งเสริมฯ
รับที่คณะผลิตฯ(น้ำมันเติมเงินสด)
นายนรินทร์ สุจริต
18 รถ สองตอน (ชม. ช-2716) นายประสิทธ์ 17/3/64 08:00 น. 17/3/64 16:30 น. ดำเนินการติดตามประเมินผลการนำกล้วยไมั้คืนสู่ป่า ณ อ.เชียงดาวและ อ.ฝาง ชม.
คุณ สุริยัน จันต๊ะมงคล
สำนักงานกิจการพิเศษ
รับที่ฝ่ายสำรวจ(น้ำมันเติมของสำนักงานกิจการพิเศษ)
นายนรินทร์ สุจริต
19 รถไดน่า 5(40-0257) นายนรินทร์ 17/3/64 13:00 น. 17/3/64 18:00 น. นำนศ.ดูงาน อ.แม่แตง ชม.
ผศ.ดร.ชินพันธ์ ธนารุจ
สาขาไม้ผล
คณะผลิตฯ(น้ำมันเติมของสาขาไม้ผล)
นายนรินทร์ สุจริต
20 รถไดน่า 4(40-0258) นายสุดใจ 17/3/64 13:00 น. 17/3/64 18:00 น. นำนศ.ดูงาน อ.แม่แตง ชม.
ผศ.ดร.ชินพันธ์ ธนารุจ
สาขาไม้ผล
คณะผลิตฯ(น้ำมันเติมของสาขาไม้ผล)
นายนรินทร์ สุจริต
21 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 17/3/64 13:00 น. 17/3/64 18:00 น. นำนศ.ดูงาน อ.แม่แตง ชม.
ผศ.ดร.ชินพันธ์ ธนารุจ
สาขาไม้ผล
คณะผลิตฯ(น้ำมันเติมของสาขาไม้ผล)
นายนรินทร์ สุจริต
22 รถตู้ 2 (นค 8783 ชม) นายกิตติศักดิ์ 19/3/64 12:30 น. 19/3/64 16:30 น. นำนศ.และเจ้าหน้าที่ เข้าถ่ายทำ VCD Clip ภูมิปัญญาประดิษฐ์โคมล้านนา ต.ท่าศาลา จ.เชียงใหม่
คุณอภิริยา นามวงศ์พรหม
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
รับที่คณะผลิตฯ(น้ำมันเติมเงินสด)
นายนรินทร์ สุจริต
23 รถตู้ 2 (นค 8783 ชม) นายสุดใจ 29/3/64 08:00 น. 29/3/64 14:00 น. เพื่อรับแขก VIP และผู้ติดตาม รมต.กระทรวงอุดมศึกศา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
คุณ อาจันทร์ อยู่นาน
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
รับที่หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี
นายนรินทร์ สุจริต
24 รถ สองตอน (กจ 4497 ชม) นายนรินทร์ 31/3/64 06:30 น. 31/3/64 12:00 น. ติดต่องานและซื้อของ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
คุณ อารีย์ นามเมือง
สำนักงานคณบดี
นายนรินทร์ สุจริต