ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ระบบบันทึกการใช้ยานพาหนะ -> รายการ ทั้งหมด
เลือกยานพาหนะ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
<<--มิย. 2566 -->>
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
ลำดับ ยานพาหนะ พนักงานขับรถ วันเวลาเริ่มต้น วันเวลาสิ้นสุด เรื่อง/ภารกิจ ชื่อผู้ขออนุมัติ สังกัด/หลักสูตร หมายเหตุ ผู้บันทึก
1 รถไดน่า 5(40-0257) นายนรินทร์ 1/6/66 09:00 น. 2/6/66 12:00 น. ติดต่องานและซื้อของ อ.เมือง ชม.
คุณ อารีย์ นามเมือง
งานบริหารและธุรการ
รับที่คณธผลิตฯ(น้ำมันเติมของคณะผลิต)
นายนรินทร์ สุจริต
2 รถฮีโน่ (40-0435) นายนรินทร์ 3/6/66 08:00 น. 3/6/66 16:00 น. นำนศ.ดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยไตลื้อ
อ.ดร.นภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย
สาขาการพัฒนาส่งเสริมฯ
รับที่ตึกดินสอ(น้ำมันเติมของสาขาการพัฒนาส่งเสริมฯ)
นายนรินทร์ สุจริต
3 รถ สองตอน (ชม. ช-2716) นายสายชล 7/6/66 09:00 น. 8/6/66 14:00 น. ติดต่อทำ พรบ. ยกเว้นภาษีจักรบานยนต์ ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
คุณ สุรัตน์ เสาร์คำ
งานคลังและพัสดุ
รับที่คณะผลิตฯ(น้ำมันเติมของคณะผลิต)
นายนรินทร์ สุจริต
4 รถตู้ 2 (นค 8783 ชม) นายสายชล 13/6/66 13:00 น. 17/6/66 17:00 น. กระบวนการให้คำปรึกษาการปลูกขิงอินทรีย์แปลงใหญ่ อ.ดอยหล่อ ชม.
ผศ.ดร.ทองเลียน บัวจุม
สำนักวิจัยฯ
รับที่อาคารพระเทพฯ
นายนรินทร์ สุจริต
5 รถตู้ 2 (นค 8783 ชม) นายสุดใจ 15/6/66 08:30 น. 15/6/66 16:30 น. ติดต่องาน อ.เมือง ชม.
คุณ อารีย์ นามเมือง
สำนักงานคณบดี
รับที่สาขาพืชผัก(น้ำมันเติมของคณะผลิตฯ)
นายนรินทร์ สุจริต
6 รถไดน่า 5(40-0257) นายนรินทร์ 16/6/66 07:30 น. 17/6/66 16:30 น. นำนศ.เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและความรับผิดชอบ (ค่ายผู้นำชุ่มจิต)
คุณ จีรพัชร พัฒนสนุสรณ์
คณะเศรษฐศาสตร์
รับที่คณะเศรษฐศาสตร์(น้ำมันเติมของโครงการ)
นายนรินทร์ สุจริต
7 รถตู้ 2 (นค 8783 ชม) นายนรินทร์ 20/6/66 08:00 น. 22/6/66 17:00 น. รับ-ส่ง นักศึกษาระดับปริญญาเอก จากจีน
อ.ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
สาขาวิชาสมุนไพร
รับที่ โรงแรมฟูราม่า (น้ำมันเติมของสาขาวิชาการจัดการฯ)
นายนรินทร์ สุจริต
8 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 22/6/66 09:00 น. 22/6/66 11:00 น. ขนแผ่นซีเมนต์ทางเดิน ที่บริษัทพิบูลย์การซีเมนต์
อ.ดร.ธนะภูมิ เหล่าจันตา
สาขาวิชาพดืชสวนประดับ
รับที่สาขาพืชสวนประดับ(น้ำมันเติมเงินสด)
นายนรินทร์ สุจริต
9 รถตู้ 2 (นค 8783 ชม) นายนรินทร์ 23/6/66 08:00 น. 23/6/66 17:00 น. รับ-ส่ง อาจารย์และนักศึกษาต่างชาติจากสรธารณรัฐประชาชนจีน ณ โรงแรมฟูราม่า อ.เมือง ชม.
อ.ดร. กอบลาภ อารีศรีสม
สาขาวิชาสมุนไพร
รับที่ ร.ร.ฟูราม่า (น้ำมันเติมของสราขาวิชาการจัดการฯ)
นายนรินทร์ สุจริต
10 รถไดน่า 5(40-0257) นายนรินทร์ 24/6/66 07:30 น. 24/6/66 16:00 น. การจัดอบรม บ้านห้วยแก้ว และสาขาพืชผัก
คุณ อภิชนา วงศ์วารเตชะ
งานบริการวิชาการและวิจัย
รับที่บ้านห้วยแก้ว(น้ำมันเติมของโครงการ)
นายนรินทร์ สุจริต
11 รถตู้ 3 (นง 2773 ชม) นายสายชล 25/6/66 07:00 น. 25/6/66 17:00 น. รับ นศ.ฝึกงานจากสปป.ลาวจากไร่ภูกลองฮิลล์ ว มารายงานผลการปฎิบัติงาน ที่คณะผลิตฯ จ.พะเยา
อ.ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
สาขาวิชาสมุนไพร
รับที่ ไร่ภูกลองฮิลล์ (น้ำมันเติมของคณะผลิตฯ)
นายนรินทร์ สุจริต
12 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 26/6/66 07:00 น. 26/6/66 17:00 น. รับ-ส่งนศ.ลาว มารายงานการปฎิบัติงาน ที่คณะผลิตฯ จาก บ.อาร์ พี เอ็ม ฟาร์ม
อ.ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
สาขาวิชาสมุนไพร
รับที่ บ.อาร์ พี เอ็ม ฟาร์ม (น้ำมันเติมของคณะผลิตฯ)
นายนรินทร์ สุจริต
13 รถตู้ 3 (นง 2773 ชม) นายนรินทร์ 27/6/66 08:00 น. 27/6/66 18:00 น. รับ-ส่งนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมอบรมพิเศษ
อ.ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
สาขาวงิชาสมุนไพร
รับที่คณผลิตฯ(น้ำมันเติมของหลักการจัดการฯ)
นายนรินทร์ สุจริต
14 รถ สองตอน (ชม. ช-2716) นายสายชล 27/6/66 13:00 น. 27/6/66 16:30 น. ร่วมจัดนิทรรศการ วันมะม่วง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
คุณ อภิชนา วงศ์วารเตชะ
งานบริการวิชาการและวิจัย
รับที ่คณะผลิตฯ)น้ำมันเติมของคณะผลิต)
นายนรินทร์ สุจริต
15 รถตู้ 2 (นค 8783 ชม) นายนรินทร์ 28/6/66 08:00 น. 29/6/66 18:00 น. รับ -ส่งนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมอบรมพิเศษ
อ.ดร.กอบล่าภ อารีศรีสม
สาขาวิชาสมุนไพร
รับที่คณะผลิตฯ(น้ำมันเติมของโครงการสัมนาทางวิชาการฯ)
นายนรินทร์ สุจริต
16 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 29/6/66 08:00 น. 29/6/66 18:00 น. รับ-ส่ง นักศึกษาระดับชั้นบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมอบรมพิเศษ
อ.ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
สาขาวิชาสมุนไพร
รับที่คณะผลิตฯ(น้ำมันเติมของโครการสัมนาทางวิชาการฯ)
นายนรินทร์ สุจริต
17 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 30/6/66 13:00 น. 30/6/66 14:30 น. ไปขนของกลับงานมะม่วง ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
คุณ อภิชนา วงศ์วารเตชะ
งานบริการวิชาการและวิจัย
รับที่คณะผลิตฯ(น้ำมันเติมของคณะผลิต)
นายนรินทร์ สุจริต
18 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 30/6/66 14:30 น. 30/6/66 16:30 น. ขนของจัดอบรมโครงการผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร อ.เมือง ชม.
คุณ อารีรักษ์ วิชัยศรี
ผอ.สำนักงานคณบดี
รับที่คณะผลิตฯ(น้ำมันเติมของโครงการฯ)
นายนรินทร์ สุจริต