ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ระบบบันทึกการใช้ยานพาหนะ -> รายการ ทั้งหมด
เลือกยานพาหนะ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
<<--กค. 2565 -->>
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
ลำดับ ยานพาหนะ พนักงานขับรถ วันเวลาเริ่มต้น วันเวลาสิ้นสุด เรื่อง/ภารกิจ ชื่อผู้ขออนุมัติ สังกัด/หลักสูตร หมายเหตุ ผู้บันทึก
1 รถตู้ 3 (นง 2773 ชม) นายกิตติศักดิ์ 7/7/65 09:00 น. 7/7/65 16:30 น. ไปติดต่อประสานงานเทศบาลเหมืองแก้วและเทศบาลดอนแก้ว องแม่ริม ชม.
คุณ เขมินทรา ติ๊บปัญญา
งานบริการวิชาการและวิจัย
รับที่ตึกศูนยืกล้วยไม้(น้ำมันเติมของคณะผลิต)
นายนรินทร์ สุจริต
2 รถตู้ 3 (นง 2773 ชม) นายกิตติศักดิ์ 8/7/65 09:00 น. 8/7/65 15:00 น. ติดต่อยกเว้นภาษีรถจักรยานยนต์ และเปลี่ยนยางรถ นง 2773 ชม.
คุณ สุรัตน์ เสาร์คำ
งานคลังและพัสดุ
รับที่คณะผลิตฯ(น้ำมันเติมของคณะผลิต)
นายนรินทร์ สุจริต
3 รถไดน่า 5(40-0257) นายนรินทร์ 8/7/65 15:00 น. 8/7/65 18:30 น. รับ-ส่ง นศ.รายวิชา 10119190 การปฎิบัติงานฟาร์มทั่วไป เดินทางไปยังฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้
อ.ดร.วาริน สุทนต์
หลักสูตรวิทยาการสมุนไพร
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของสาขาวิชาอารักขาพืช)
นายนรินทร์ สุจริต
4 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 8/7/65 15:00 น. 8/7/65 18:30 น. รับ-ส่ง นศ.รายวิชา 10119190 การปฎิบัติงานฟาร์มทั่วไป เดินทางไปยังฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้
อ.ดร.วาริน สุทนต์
หลักสูตรวิทยาการสมุนไพร
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของสาขาวิชาอารักขาพืช)
นายนรินทร์ สุจริต
5 รถไดน่า 5(40-0257) นายนรินทร์ 11/7/65 15:00 น. 11/7/65 20:30 น. นำนศ.เรีียนฐานวิชาเกษตรเพื่อชีวิต
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
6 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 11/7/65 15:00 น. 11/7/65 20:30 น. นำนศ.เรีียนฐานวิชาเกษตรเพื่อชีวิต
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
7 รถไดน่า 4(40-0258) นายสุดใจ 11/7/65 15:00 น. 11/7/65 20:30 น. นำนศ.เรียนฐานวิชาเกษตรเพื่อชีวิต
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
8 รถไดน่า 4(40-0258) นายสุดใจ 15/7/65 15:00 น. 15/7/65 18:30 น. รับ-ส่ง นศ.รายวิชา 10119190 การปฎิบัติงานฟาร์มทั่วไป เดินทางไปยังฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้
อ.ดร.วาริน สุทนต์
สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของสาขาวิชาอารักขาพืช)
นายนรินทร์ สุจริต
9 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 15/7/65 15:00 น. 15/7/65 18:30 น. รับ-ส่ง นศ.รายวิชา 10119190 การปฎิบัติงานฟาร์มทั่วไป เดินทางไปยังฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้
อ.ดร.วาริน สุทนต์
สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของสาขาวิชาอารักขาพืช)
นายนรินทร์ สุจริต
10 รถไดน่า 4(40-0258) นายสุดใจ 18/7/65 15:00 น. 18/7/65 20:30 น. นำนศ.เรีียนฐานวิชาเกษตรเพื่อชีวิต
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
11 รถไดน่า 5(40-0257) นายนรินทร์ 18/7/65 15:00 น. 18/7/65 20:30 น. นำนศ.เรียนฐานวิชาเกษตรเพื่อชีวิต
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
12 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 18/7/65 15:00 น. 18/7/65 20:30 น. นำนศ.เรียนฐานวิชาเกษตรเพื่อชีวิต
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
13 รถตู้ 3 (นง 2773 ชม) นายกิตติศักดิ์ 21/7/65 06:00 น. 24/7/65 20:00 น. โครงการพัฒนานศ.ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการจัดการและพัฒนาทรัพยากร กิจกรรมเรียนรู้วิถีภูมิปัญญา ล้านนาไทยครั้งที่ 1
อ.ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร
รับที่คณะผลิตฯ(น้ำมันเติมของโครงการฯ)
นายนรินทร์ สุจริต
14 รถไดน่า 5(40-0257) นายนรินทร์ 21/7/65 15:00 น. 21/7/65 20:30 น. นำนศ.เรียนฐานวิชาเกษตรเพื่อชีวิต
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่โรงอารหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกาตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
15 รถไดน่า 4(40-0258) นายสุดใจ 21/7/65 15:00 น. 21/7/65 20:30 น. นำนศ.เรียนฐานวิชาเกษตรเพื่อชีวิต
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่โรงอารหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกาตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
16 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 21/7/65 15:00 น. 21/7/65 20:30 น. นำนศ.เรียนฐานวิชาเกษตรเพื่อชีวิต
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่โรงอารหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกาตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
17 รถไดน่า 4(40-0258) นายสุดใจ 22/7/65 15:00 น. 22/7/65 18:30 น. รับ-ส่ง นศ.รายวิชา 10119190 การปฎิบัติงานฟาร์มทั่วไป เดินทางไปยังฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้
อ.ดร.วาริน สุทนต์
หลักสูตรวิทยาการสมุนไพร
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของสาขาวิชาอารักขาพืช)
นายนรินทร์ สุจริต
18 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 22/7/65 15:00 น. 22/7/65 18:30 น. รับ-ส่ง นศ.รายวิชา 10119190 การปฎิบัติงานฟาร์มทั่วไป เดินทางไปยังฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้
อ.ดร.วาริน สุทนต์
หลักสูตรวิทยาการสมุนไพร
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของสาขาวิชาอารักขาพืช)
นายนรินทร์ สุจริต
19 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 23/7/65 08:00 น. 24/7/65 17:00 น. เข้าร่วมอบรมยุวเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร
รับที่คณะผลิตฯ(น้ำมันเติมของคณะผลิต)
นายนรินทร์ สุจริต
20 รถไดน่า 5(40-0257) นายนรินทร์ 25/7/65 15:00 น. 25/7/65 20:30 น. นำนศ.เรียนฐานวิชาเกษตรเพื่อชีวิต
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
21 รถไดน่า 4(40-0258) นายสุดใจ 25/7/65 15:00 น. 25/7/65 20:30 น. นำนศ.เรียนฐานวิชาเกษตรเพื่อชีวิต
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต
นายนรินทร์ สุจริต
22 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 25/7/65 15:00 น. 25/7/65 20:30 น. นำนศ.เรียนฐานวิชาเกษตรเพื่อชีวิต
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต
นายนรินทร์ สุจริต
23 รถตู้ 2 (นค 8783 ชม) นายสายชล 29/7/65 08:00 น. 29/7/65 18:00 น. ส่งนศ. สอบสัมภาษณ์ทุนมูลนิธิจุมภฎพันธ์ุทิพย์ ณ ม.ราชภัฏลำปาง
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่คณะผลิตฯ(น้ำมันเติมของคณะผลิต)
นายนรินทร์ สุจริต
24 รถตู้ 3 (นง 2773 ชม) นายกิตติศักดิ์ 29/7/65 08:30 น. 31/7/65 16:30 น. โครงการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการและพัมนาทรัพยากร กิจกรรมบรรยายพิเศษเพิ่มทักษะนศ.ระดับบัณฑิตศึษา
อ.ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร
รับที่ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ ม.แม่โจ้ (น้ำมันเติมของสาขาการจัดการและพัฒนาทรัพยากร)
นายนรินทร์ สุจริต
25 รถไดน่า 4(40-0258) นายสุดใจ 29/7/65 15:00 น. 29/7/65 18:30 น. รับ-ส่ง นศ.รายวิชา 10119190 การปฎิบัติงานฟาร์มทั่วไป เดินทางไปยังฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้
อ.ดร.วาริน สุทนต์
หลักสูตรวิทยาการสมุนไพร
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของสาขาวิชาอารักขาพืช)
นายนรินทร์ สุจริต
26 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 29/7/65 15:00 น. 29/7/65 18:30 น. รับ-ส่ง นศ.รายวิชา 10119190 การปฎิบัติงานฟาร์มทั่วไป เดินทางไปยังฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้
อ.ดร.วาริน สุทนต์
หลักสูตรวิทยาการสมุนไพร
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของสาขาวิชาอารักขาพืช)
นายนรินทร์ สุจริต