ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ระบบบันทึกการใช้ยานพาหนะ -> รายการ ทั้งหมด
เลือกยานพาหนะ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
<<--กค. 2566 -->>
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
ลำดับ ยานพาหนะ พนักงานขับรถ วันเวลาเริ่มต้น วันเวลาสิ้นสุด เรื่อง/ภารกิจ ชื่อผู้ขออนุมัติ สังกัด/หลักสูตร หมายเหตุ ผู้บันทึก
1 รถตู้ 3 (นง 2773 ชม) นายนรินทร์ 1/7/66 06:00 น. 2/7/66 16:30 น. รับ-ส่ง วิทยากรโครงการอบรมผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร อ.เมือง ชม.
คุณ อารีรักษ์ วิชัยศรี
ผอ.สำนักงานคณบดี
รับที่คณะผลิตฯ(น้ำมันเติมของโครงการฯ)
นายนรินทร์ สุจริต
2 รถตู้ 2 (นค 8783 ชม) นายสายชล 1/7/66 06:00 น. 1/7/66 16:30 น. รับ-ส่ง วิทยากรโครงการอบรมผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร อ.เมือง ชม.
คุณ อารีรักษ์ วิชัยศรี
ผอ.สำนักงานคณบดี
รับที่คณะผลิตฯ(น้ำมันเติมของโครงการฯ)
นายนรินทร์ สุจริต
3 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 2/7/66 08:30 น. 2/7/66 16:30 น. ขนของ วิทยากรโครงการอบรมผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร อ.เมือง ชม.
คุณ อารีรักษ์ วิชัยศรี
ผอ.สำนักงานคณบดี
รับที่คณะผลิตฯ(น้ำมันเติมของโครงการฯ)
นายนรินทร์ สุจริต
4 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 3/7/66 08:00 น. 3/7/66 14:00 น. จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ ต.แม่แฝก อ.สันทราย ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม ชม.
คุณ อภิชนา วงศ์วารเตชะ
งานบริการวิชาการและวิจัย
รับที่คณะผลิตฯ(น้ำมันเติมของโครงการฯ)
นายนรินทร์ สุจริต
5 รถ สองตอน (กจ 4497 ชม) นายนรินทร์ 3/7/66 08:30 น. 3/7/66 16:30 น. บันทึกภาพกิจกรรมของโครงการ AP CHANNAL อ.แม่ริม ชม.
คุณ เขมินทรา ติ๊บปัญญา
สำนักงานคณบดี
รับที่คณะผลิตฯ(น้ำมันเติมของคณะผลิต)
นายนรินทร์ สุจริต
6 รถ สองตอน (ชม. ช-2716) นายสุดใจ 3/7/66 08:30 น. 3/7/66 16:30 น. จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ ต.แม่แฝก อ.สันทราย ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม ชม
อ.ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์
สาขาวิชาอารักขาพืช
รับที่คณะผลิตฯ(น้ำมันเติมของคณะผลิต)
นายนรินทร์ สุจริต
7 รถตู้ 2 (นค 8783 ชม) นายนรินทร์ 4/7/66 08:00 น. 7/7/66 17:00 น. รับ - ส่ง นักศึษาจีน อ.เมือง ชม.
อ.ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
สาขาวิชาสมุนไพร
รับที่โรงแรมฟูราม่า(น้ำมันเติมของสาวิชาการจัดการ)
นายนรินทร์ สุจริต
8 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 4/7/66 08:00 น. 4/7/66 12:00 น. จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ ต.แม่แฝก อ.สันทราย ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม ชม.
คุณ อภิชนา วงศ์วารเตชะ
งานบริการวิชาการและวิจัย
รับทึี่คณะผลิตฯ(น้ำมันเติมของโครงการฯ)
นายนรินทร์ สุจริต
9 รถ สองตอน (ชม. ช-2716) นายสุดใจ 4/7/66 08:00 น. 4/7/66 08:00 น. จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ ต.แม่แฝก อ.สันทราย ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม ชม
อ.ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์
สาขาวิชาอารักขาพืช
รับที่คณะผลิตฯ(น้ำมันเติมของคณะผลิต)
นายนรินทร์ สุจริต
10 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 6/7/66 08:00 น. 6/7/66 14:00 น. จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ ต.แม่แฝก อ.สันทราย ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม ชม.
คุณ อภิชนา วงศ์วารเตชะ
งานบริการวิชาการและวิจัย
รับที่คณะผลิตฯ(นจ้ำมันเติมของโครงการฯ)
นายนรินทร์ สุจริต
11 รถ สองตอน (ชม. ช-2716) นายสุดใจ 6/7/66 08:30 น. 6/7/66 16:30 น. จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ ต.แม่แฝก อ.สันทราย ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม ชม
อ.ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์
สาขาวิชาอารักขาพืช
รับที่คณะผลิตฯ(น้ำมันเติมของคณะผลิต)
นายนรินทร์ สุจริต
12 รถ สองตอน (ชม. ช-2716) นายสุดใจ 10/7/66 08:00 น. 10/7/66 15:00 น. อบรมหนอนแมลงวัน บ้านช่อแล อ.แม่แตง ชม.
คุณ อภิชนา วงศ์วารเตชะ
งานบริการวิชาการและวิจัย
รับที่คณะผลิตฯ(น้ำมันเติมของโครงการ)
นายนรินทร์ สุจริต
13 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 11/7/66 15:00 น. 11/7/66 18:00 น. รับ-ส่งนศ.เรียนฐานวิชาเกษตรศาสตร์
คุณ กิตติชัย เกตุจิ๋ว
สาขาวิชาอารักขาพืช
รับที่ตึกดิน-ปุ๋ย (น้ำมันเติมเงินสด)
นายนรินทร์ สุจริต
14 รถตู้ 3 (นง 2773 ชม) นายสุดใจ 13/7/66 15:00 น. 13/7/66 18:00 น. รับ-ส่ง นศ.เรียนฐานวิชาเกษตรศาสตร์
คุณ กิตติชัย เกตุจิ๋ว
สาขาวิชาอารักพืช
รับที่ตึกพืชศาสตร์(น้ำมันเติมเงินสด)
นายนรินทร์ สุจริต
15 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 13/7/66 15:00 น. 13/7/66 18:00 น. รับ-ส่ง นศ.เรียนฐานวิชาเกษตรศาสตร์
คุณ กิตติชัย เกตุจิ๋ว
สาขาวิชาอารักพืช
รับที่ตึกพืชศาสตร์(น้ำมันเติมเงินสด)
นายนรินทร์ สุจริต
16 รถไดน่า 5(40-0257) นายนรินทร์ 13/7/66 15:00 น. 13/7/66 18:00 น. รับ-ส่ง นศ.เรียนฐานวิชาเกษตรศาสตร์
คุณ กิตติชัย เกตุจิ๋ว
สาขาวิชาอารักพืช
รับที่ตึกพืชศาสตร์(น้ำมันเติมเงินสด)
นายนรินทร์ สุจริต
17 รถตู้ 2 (นค 8783 ชม) นายสายชล 15/7/66 06:30 น. 15/7/66 18:00 น. บริการวิชาการ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
ผศ.ดร.ณัฎฐ์พัชร เถียรวรกานต์
สาขาวิชาอารัขาพืช
รับที่ตึกพืชศาสตร์(น้ำมันเติมเงินสด)
นายนรินทร์ สุจริต
18 รถไดน่า 5(40-0257) นายนรินทร์ 17/7/66 15:00 น. 17/7/66 20:30 น. รับ-ส่งนักศึษาเรียนฐานวิชาเกษตรเพื่อชีวิตภายนอกมหาวิทยาลัย
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
19 รถไดน่า 4(40-0258) นายสุดใจ 17/7/66 15:00 น. 17/7/66 20:30 น. รับ-ส่งนักศึษาเรียนฐานวิชาเกษตรเพื่อชีวิตภายนอกมหาวิทยาลัย
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
20 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 17/7/66 15:00 น. 17/7/66 20:30 น. รับ-ส่งนักศึษาเรียนฐานวิชาเกษตรเพื่อชีวิตภายนอกมหาวิทยาลัย
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
21 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 19/7/66 13:00 น. 19/7/66 16:30 น. นำนฯศ.ปฎิบัติงานร้านนม ณ บ.เฟรสมิลค์
คุณ กัลย์ชิสา นามวงศ์พรหม
งานบริการวิชาการการศึกษา
รับที่คณะผลิตฯ(น้ำมัมเติมเงินสด)
นายนรินทร์ สุจริต
22 รถไดน่า 5(40-0257) นายนรินทร์ 20/7/66 15:00 น. 20/7/66 20:30 น. รับ-ส่งนักศึษาเรียนฐานวิชาเกษตรเพื่อชีวิตภายนอกมหาวิทยาลัย
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
23 รถไดน่า 4(40-0258) นายสุดใจ 20/7/66 15:00 น. 20/7/66 20:30 น. รับ-ส่งนักศึษาเรียนฐานวิชาเกษตรเพื่อชีวิตภายนอกมหาวิทยาลัย
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
24 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 20/7/66 15:00 น. 20/7/66 20:30 น. รับ-ส่งนักศึษาเรียนฐานวิชาเกษตรเพื่อชีวิตภายนอกมหาวิทยาลัย
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
25 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 21/7/66 08:30 น. 22/7/66 16:30 น. ขนอุปกรณ์เตรียมงานปฐมนิเทศนีักศึกษา งานไหว้ครู
คุณ ภัชราภรณ์ จันต๊ะ
สาขาพืชสวน
รับที่สาขาไม้ผล(น้ำมันเติมของสาขาพืชสวน)
นายนรินทร์ สุจริต
26 รถตู้ 2 (นค 8783 ชม) นายสายชล 22/7/66 14:00 น. 22/7/66 18:00 น. นำนศ.ไปปฎิบัติงานเป็นพนักงานร้านนม บ.เฟรสมิลค์
คุณกัลย์ชิสา นามวงศ์พรหม
งานบริการการศึกษา
รับที่คณะผลิตฯ(น้ำมันเติมเงินสด)
นายนรินทร์ สุจริต
27 รถไดน่า 5(40-0257) นายนรินทร์ 24/7/66 15:00 น. 24/7/66 20:30 น. รับ-ส่งนักศึษาเรียนฐานวิชาเกษตรเพื่อชีวิตภายนอกมหาวิทยาลัย
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
28 รถไดน่า 4(40-0258) นายสุดใจ 24/7/66 15:00 น. 24/7/66 20:30 น. รับ-ส่งนักศึษาเรียนฐานวิชาเกษตรเพื่อชีวิตภายนอกมหาวิทยาลัย
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
29 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 24/7/66 15:00 น. 24/7/66 20:30 น. รับ-ส่งนักศึษาเรียนฐานวิชาเกษตรเพื่อชีวิตภายนอกมหาวิทยาลัย
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
30 รถตู้ 2 (นค 8783 ชม) นายสายชล 26/7/66 06:30 น. 26/7/66 08:00 น. นิมนต์พระคุณเจ้ามารับบิณฑบาต ข้าวสารอาหารแห้ง ณ วัดวิเวกวราราม ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
อ.ดร.นภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย
สาขาการส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร
รับที่ตึกดินสอ(น้ำมันเติมสาขาการส่งเสริม)
นายนรินทร์ สุจริต
31 รถไดน่า 5(40-0257) นายนรินทร์ 26/7/66 08:00 น. 26/7/66 11:00 น. รับ-ส่งนศ.เรียนฐานเรียนรู้วิชาเกษตรศาสตร์
คุณกิตติชัย เกตุจิ๋ว
สาขาวิชาอารักขาพืช
รับที่ตึกดินปุ๋ย(น้ำมันเติมของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์)
นายนรินทร์ สุจริต
32 รถไดน่า 4(40-0258) นายสุดใจ 26/7/66 08:00 น. 26/7/66 11:00 น. รับ-ส่งนศ.เรียนฐานเรียนรู้วิชาเกษตรศาสตร์
คุณกิตติชัย เกตุจิ๋ว
สาขาวิชาอารักขาพืช
รับที่ตึกดินปุ๋ย(น้ำมันเติมของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์)
นายนรินทร์ สุจริต
33 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 26/7/66 08:00 น. 26/7/66 11:00 น. รับ-ส่งนศ.เรียนฐานเรียนรู้วิชาเกษตรศาสตร์
คุณกิตติชัย เกตุจิ๋ว
สาขาวิชาอารักขาพืช
รับที่ตึกดินปุ๋ย(น้ำมันเติมของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์)
นายนรินทร์ สุจริต
34 รถไดน่า 5(40-0257) นายนรินทร์ 26/7/66 11:05 น. 26/7/66 14:00 น. รับ-ส่งนศ.เรียนฐานเรียนรู้วิชาเกษตรศาสตร์
คุณกิตติชัย เกตุจิ๋ว
สาขาวิชาอารักขาพืช
รับที่ตึกพืชศาสตร์(น้ำมันเติมของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์)
นายนรินทร์ สุจริต
35 รถไดน่า 4(40-0258) นายสุดใจ 26/7/66 11:05 น. 26/7/66 14:00 น. รับ-ส่งนศ.เรียนฐานเรียนรู้วิชาเกษตรศาสตร์
คุณกิตติชัย เกตุจิ๋ว
สาขาวิชาอารักขาพืช
รับที่ตึกพืชศาสตร์(น้ำมันเติมของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์)
นายนรินทร์ สุจริต
36 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 26/7/66 11:05 น. 26/7/66 14:00 น. รับ-ส่งนศ.เรียนฐานเรียนรู้วิชาเกษตรศาสตร์
คุณกิตติชัย เกตุจิ๋ว
สาขาวิชาอารักขาพืช
รับที่ตึกพืชศาสตร์(น้ำมันเติมของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์)
นายนรินทร์ สุจริต
37 รถไดน่า 5(40-0257) นายนรินทร์ 27/7/66 15:00 น. 27/7/66 20:30 น. รับ-ส่งนักศึษาเรียนฐานวิชาเกษตรเพื่อชีวิตภายนอกมหาวิทยาลัย
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
38 รถไดน่า 4(40-0258) นายสุดใจ 27/7/66 15:00 น. 27/7/66 20:30 น. รับ-ส่งนักศึษาเรียนฐานวิชาเกษตรเพื่อชีวิตภายนอกมหาวิทยาลัย
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
39 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 27/7/66 15:00 น. 27/7/66 20:30 น. รับ-ส่งนักศึษาเรียนฐานวิชาเกษตรเพื่อชีวิตภายนอกมหาวิทยาลัย
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
40 รถตู้ 3 (นง 2773 ชม) นายนรินทร์ 29/7/66 08:00 น. 29/7/66 16:30 น. รับ - ส่งวิทยากร อ.เมือง ชม
อ.ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย
สาขาวิชาภูมิสังคม
รับที่ตึกดิน - ปุ๋ย(น้ำมันเติมของสาขาวิชาภูมิสังคม)
นายนรินทร์ สุจริต
41 รถไดน่า 5(40-0257) นายนรินทร์ 31/7/66 15:00 น. 31/7/66 20:30 น. รับ-ส่งนักศึษาเรียนฐานวิชาเกษตรเพื่อชีวิตภายนอกมหาวิทยาลัย
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
42 รถไดน่า 4(40-0258) นายสุดใจ 31/7/66 15:00 น. 31/7/66 20:30 น. รับ-ส่งนักศึษาเรียนฐานวิชาเกษตรเพื่อชีวิตภายนอกมหาวิทยาลัย
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต