ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ระบบบันทึกการใช้ยานพาหนะ -> รายการ ทั้งหมด
เลือกยานพาหนะ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
<<--กย. 2565 -->>
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
ลำดับ ยานพาหนะ พนักงานขับรถ วันเวลาเริ่มต้น วันเวลาสิ้นสุด เรื่อง/ภารกิจ ชื่อผู้ขออนุมัติ สังกัด/หลักสูตร หมายเหตุ ผู้บันทึก
1 รถตู้ 2 (นค 8783 ชม) นายสายชล 1/9/65 15:30 น. 1/9/65 20:00 น. นำนศเข้าร่วมพิธ๊เปิด เชียงใหม่เมืองท่องเที่ยวแห่งอาหารล้านนา
คุณ อภิริยา นามวงศ์พรหม
งานบริการการศึกษาและบริการวิชาการ
รับที่คณะผลิต(น้ำมันเติมของคณะผลิตฯ)
นายนรินทร์ สุจริต
2 รถตู้ 3 (นง 2773 ชม) นายนรินทร์ 3/9/65 08:00 น. 3/9/65 16:00 น. รับ-ส่งวิทยากร ณ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
อ.ดร.ปรมินทร์ นาระทะ
สาขาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน
รับที่ตึกดินปุ๋ย(น้ำมันเติมของสาขาภูมิสังคม)
นายนรินทร์ สุจริต
3 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 3/9/65 12:30 น. 4/9/65 15:30 น. นำนศ.ระดับปริญญาตรีศึกษาดูงาน ณ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว ชม.
อ.ดร.นภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย
สาขาวิชาส่งเสริมและสื่อสารเกษตร
รับที่ตึกกล้วยไม้(น้ำมันเติมของสาขาวิชาส่งเสริมและสื่อสารเกษตร)
นายนรินทร์ สุจริต
4 รถตู้ 3 (นง 2773 ชม) นายนรินทร์ 4/9/65 08:00 น. 4/9/65 16:00 น. รับ-ส่งวิทยากร ณ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
อ.ดร.ปรมินทร์ นาระทะ
สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน
รับที่อาคารตึกดินปุ๋ย(น้ำมันเติมของสาขาภูมิสังคม)
นายนรินทร์ สุจริต
5 รถไดน่า 5(40-0257) นายนรินทร์ 5/9/65 15:00 น. 5/9/65 20:30 น. นำนศ.เรียนฐานวิชาเกษตรเพื่อชีวิต
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต
นายนรินทร์ สุจริต
6 รถไดน่า 4(40-0258) นายสุดใจ 5/9/65 15:00 น. 5/9/65 20:30 น. นำนศ.เรียนฐานวิชาเกษตรเพื่อชีวิต
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต
นายนรินทร์ สุจริต
7 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 5/9/65 15:00 น. 5/9/65 20:30 น. นำนศ.เรียนฐานวิชาเกษตรเพื่อชีวิต
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต
นายนรินทร์ สุจริต
8 รถไดน่า 5(40-0257) นายสายชล 6/9/65 08:00 น. 6/9/65 15:00 น. การนำเจ้าหน้าที่โครงการU2T และตัวแทนประชาชนผู้ร่วมโครงการ ศึกษาดูงาน ร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสร้างป่าสร้างรายได้เพิ่มมูลค่าใบไม้ อ.แม่ริม ชม.
อ.ดร.แสงเดือน อินชนบท
สาขาวิชาพืชผัก
รับที่บ้านทุ่งยาว ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย ชม.(น้ำมันเติมขอโครงการU2T)
นายนรินทร์ สุจริต
9 รถตู้ 2 (นค 8783 ชม) นายสุดใจ 6/9/65 08:00 น. 6/9/65 16:30 น. ประสานงานวิทยากร
อ.ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร
รับที่คณะผลิตฯ(น้ำมันเติมของสาขาวิชาการจัดการและพัมนาทรัพยากร)
นายนรินทร์ สุจริต
10 รถตู้ 3 (นง 2773 ชม) นายกิตติศักดิ์ 6/9/65 08:00 น. 6/9/65 16:30 น. ประสานงานวิทยากร
อ.ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร
รับที่คณะผลิตฯ(น้ำมันเติมของสาขาวิชาการจัดการและพัมนาทรัพยากร)
นายนรินทร์ สุจริต
11 รถตู้ 3 (นง 2773 ชม) นายกิตติศักดิ์ 7/9/65 06:00 น. 10/9/65 20:00 น. เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้วิถีภูมิปัญญาล้านนาไทย ครั้งที่ 2 ณ จ.แพร่- จ.นจ่าน
อ.ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร
รับที่คณะผลิตฯ(น้ำมันเติมของสาขาการจัดการและพัมนาทรัพยากร
นายนรินทร์ สุจริต
12 รถไดน่า 5(40-0257) นายนรินทร์ 7/9/65 08:30 น. 7/9/65 12:00 น. พานศ.ร่วม workshop & Educational tours ณ คุ้มเจ้าบุรี รัตน์(มหาอินทร์)
อ.พิชญาภา ธัมมิกะกุล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และออกแบบสิ่งแวดลัอม
รับที่ตึกใหม่สถาปัตย์(น้ำมันคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และออกแบบสิ่งแวดลัอม
นายนรินทร์ สุจริต
13 รถไดน่า 4(40-0258) นายสายชล 7/9/65 08:30 น. 7/9/65 12:00 น. พานศ.ร่วม workshop & Educational tours ณ คุ้มเจ้าบุรี รัตน์(มหาอินทร์)
อ.พิชญาภา ธัมมิกะกุล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และออกแบบสิ่งแวดลัอม
รับที่ตึกใหม่สถาปัตย์(น้ำมันคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และออกแบบสิ่งแวดลัอม
นายนรินทร์ สุจริต
14 รถไดน่า 5(40-0257) นายนรินทร์ 8/9/65 15:00 น. 8/9/65 20:30 น. นำนศ.เรียนฐานวิชาเกษตรเพื่อชีวิต
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
15 รถไดน่า 4(40-0258) นายสุดใจ 8/9/65 15:00 น. 8/9/65 20:30 น. นำนศ.เรียนฐานวิชาเกษตรเพื่อชีวิต
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
16 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 8/9/65 15:00 น. 8/9/65 20:30 น. นำนศ.เรียนฐานวิชาเกษตรเพื่อชีวิต
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
17 รถไดน่า 4(40-0258) นายสุดใจ 9/9/65 15:00 น. 9/9/65 18:30 น. รับ-ส่ง นศ.รายวิชา 10119190 การปฎิบัติงานฟาร์มทั่วไป เดินทางไปยังฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้
อ.ดร.วาริน สุทนต์
สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของสาขาวิชาอารักขาพืช)
นายนรินทร์ สุจริต
18 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 9/9/65 15:00 น. 9/9/65 18:30 น. รับ-ส่ง นศ.รายวิชา 10119190 การปฎิบัติงานฟาร์มทั่วไป เดินทางไปยังฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้
อ.ดร.วาริน สุทนต์
สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของสาขาวิชาอารักขาพืช)
นายนรินทร์ สุจริต
19 รถตู้ 3 (นง 2773 ชม) นายนรินทร์ 10/9/65 08:00 น. 10/9/65 16:00 น. รับ-ส่งวิทยากร ณ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
อ.ดร.ปรมินทร์ นาระทะ
สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน
รับที่อาคารตึกดินปุ๋ย(น้ำมันเติมของสาขาภูมิสังคม)
นายนรินทร์ สุจริต
20 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 10/9/65 12:30 น. 11/9/65 15:30 น. นำนศ.ระดับปริญญาตรีศึกษาดูงาน ต. แม่นะ อ.เชียงดาว ชม.
อ.ดร.นภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย
สาขาวิชาส่งเสรมแลพสื่อสารการเกษตร
รับที่ตึกกล้วยไม้(น้ำมันเติมของสาขาวิชาส่งเสรมแลพสื่อสารการเกษตร)
นายนรินทร์ สุจริต
21 รถตู้ 3 (นง 2773 ชม) นายนรินทร์ 11/9/65 08:00 น. 11/9/65 16:00 น. รับ-ส่งวิทยากร ณ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
อ.ดร.ปรมินทร์ นาระทะ
สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังอย่างยั่งยืน
รับที่อาคารตึกดินปุ๋ย(น้ำมันเติมของสาขาภูมิสังคม)
นายนรินทร์ สุจริต
22 รถตู้ 3 (นง 2773 ชม) นายกิตติศักดิ์ 11/9/65 08:30 น. 12/9/65 16:30 น. การเรียนการสอน วิชาองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการจัดการ และพัฒนาทรัพยากร
อ.ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
สาขาวิชาสมุนไพร
รับที่คณะผลิตฯ(น้ำมันเติมของหลักสูตรสาขาการจัดการฯ)
นายนรินทร์ สุจริต
23 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 12/9/65 08:00 น. 12/9/65 14:00 น. โครงการ u2t เหมืองแก้ว
คุณ อภิชนา วงศ์วารเตชะ
งานบริการวิชาการและวิจัย
รับที่ตึกกล้วยไม้(น้ำมันเติมของโครงการ u2t )
นายนรินทร์ สุจริต
24 รถไดน่า 5(40-0257) นายนรินทร์ 12/9/65 15:00 น. 12/9/65 20:30 น. นำนศ.เรียนฐานวิชาเกษตรเพื่อชีวิต
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
โรงรับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
25 รถไดน่า 4(40-0258) นายสุดใจ 12/9/65 15:00 น. 12/9/65 20:30 น. นำนศ.เรียนฐานวิชาเกษตรเพื่อชีวิต
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
26 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 12/9/65 15:00 น. 12/9/65 20:30 น. นำนศ.เรียนฐานวิชาเกษตรเพื่อชีวิต
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
27 รถตู้ 3 (นง 2773 ชม) นายนรินทร์ 13/9/65 08:30 น. 13/9/65 15:00 น. การเรียนการสอน วิชาองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการจัดการ และพัฒนาทรัพยากร
อ.ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
สาขาสมุนไพร
รับที่คณะผลิตฯ(น้ำมันเติมของหลักสูตรฯ)
นายนรินทร์ สุจริต
28 รถตู้ 2 (นค 8783 ชม) นายสุดใจ 14/9/65 07:30 น. 14/9/65 17:00 น. จัดกิจกรรม ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
คุณ เขมินทรา ติ๊บปัญญา
งานบริการวิชาการและวิจัย
รับที่คณะผลิตฯ(น้ำมันเติมเงินสด)
นายนรินทร์ สุจริต
29 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 14/9/65 07:30 น. 14/9/65 17:00 น. จัดกิจกรรม ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
คุณ เขมินทรา ติ๊บปัญญา
งานบริการวิชาการและวิจัย
รับที่คณะผลิตฯ(น้ำมันเติมเงินสด)
นายนรินทร์ สุจริต
30 รถไดน่า 5(40-0257) นายนรินทร์ 14/9/65 08:00 น. 14/9/65 17:00 น. จัดกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม(BcG)
อ.ดร.จุฑามาศ พิลาดี
สาขาวิชาพืชสวนประดับ
รับที่ตึกศูนย์กล้วยไม้
นายนรินทร์ สุจริต
31 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 15/9/65 12:30 น. 15/9/65 14:00 น. นำนศ.ส่งของคืน โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ ณ บริษัทจัดงาน อ.เมือง ชม.
คุณ อภิริยา นามวงศ์พรหม
งานบริการการศึกาษา
รับที่คณะผลิตฯ(น้ำมันเติมของโครงการ U2T)
นายนรินทร์ สุจริต
32 รถไดน่า 5(40-0257) นายนรินทร์ 15/9/65 15:00 น. 15/9/65 20:30 น. นำนศเรียนฐานวิชาเกษตรเพื่อชีวิต
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
33 รถไดน่า 4(40-0258) นายสุดใจ 15/9/65 15:00 น. 15/9/65 20:30 น. นำนศเรียนฐานวิชาเกษตรเพื่อชีวิต
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
34 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 15/9/65 15:00 น. 15/9/65 20:30 น. นำนศเรียนฐานวิชาเกษตรเพื่อชีวิต
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
35 รถไดน่า 4(40-0258) นายสุดใจ 16/9/65 15:00 น. 16/9/65 18:30 น. รับ-ส่ง นศ.รายวิชา 10119190 การปฎิบัติงานฟาร์มทั่วไป เดินทางยังฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้
อ.ดร.วาริน สุทนต์
สาขาวิชาวิทยากาสมุนไพร
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของสาขาอารักขาพืช)
นายนรินทร์ สุจริต
36 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 16/9/65 15:00 น. 16/9/65 16:30 น. รับ-ส่ง นศ.รายวิชา 10119190 การปฎิบัติงานฟาร์มทั่วไป เดินทางยังฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้
อ.ดร.วาริน สุทนต์
สาขาวิชาวิทยากาสมุนไพร
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของสาขาอารักขาพืช)
นายนรินทร์ สุจริต
37 รถตู้ 3 (นง 2773 ชม) นายนรินทร์ 17/9/65 08:00 น. 17/9/65 16:00 น. รับ-ส่งวิทยากร ณ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
อ.ดร.ปรมินทร์ นาระทะ
สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน
รับที่อาคารตึกดินปุ๋ย(น้ำมันเติมของสาขาภูมิสังคม)
นายนรินทร์ สุจริต
38 รถไดน่า 5(40-0257) นายนรินทร์ 19/9/65 15:00 น. 19/9/65 20:30 น. นำนศ.เรียนวิชาเกษตรเพื่อชีวิต
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
39 รถไดน่า 4(40-0258) นายสุดใจ 19/9/65 15:00 น. 19/9/65 20:30 น. นำนศ.เรียนวิชาเกษตรเพื่อชีวิต
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
40 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 19/9/65 15:00 น. 19/9/65 20:30 น. นำนศ.เรียนวิชาเกษตรเพื่อชีวิต
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
41 รถไดน่า 4(40-0258) นายสายชล 20/9/65 10:00 น. 20/9/65 16:30 น. นำนศ.ศึกษาดูงานรายวิชา วส.341 ณ สวนพฤกษศาสตร์ฯ อ.แม่ริม ชม.
อ.วินัย แสงแก้ว
สาขาวิชาสมุนไพร
รับที่หน้าตึกพืชศาสตร์(น้ำมันเติมของสาขาสมุนไพร)
นายนรินทร์ สุจริต
42 รถตู้ 2 (นค 8783 ชม) นายสุดใจ 20/9/65 13:00 น. 20/9/65 16:30 น. ติดต่อเกษตรกรฬนโครงการ U2t อ.แม่ริม ชม.
ผศ.ดร.กังสดาล กนกหงษ์
สาขาการส่งเสริม
รับที่ตึกกล้วยไม้(น้ำมันเติมของโครงการ U2T)
นายนรินทร์ สุจริต
43 รถฮีโน่ (40-0435) นายสุดใจ 21/9/65 08:30 น. 21/9/65 12:30 น. นำนศ.ดูงานนอกสถานที่ ณ ฟาร์ม บ.8e88 ต.แม่แฝก อ.สันทราย ชม.
อ.ดร.สาวิกา กอนแสง
สาขาวิชาเกษตรเคมี
รับที่ตึกดินปุ๋ย (น้ำมันเติมของสาขาวิชาเกษตรเคมี)
นายนรินทร์ สุจริต
44 รถตู้ 2 (นค 8783 ชม) นายสายชล 21/9/65 15:30 น. 21/9/65 18:00 น. โครงการ U2T อ.เมือง ชม.
ผศ.ดร.กังสดาล กนกหงษ์
สาขาวิชาส่งเสริม
รับที่ตึกกล้วยไม้(น้ำมันเติมของโครงการ U2T)
นายนรินทร์ สุจริต
45 รถไดน่า 5(40-0257) นายนรินทร์ 22/9/65 15:00 น. 22/9/65 20:30 น. นำนศ.เรียนวิชาเกษตรเพื่อชีวิต
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
46 รถไดน่า 4(40-0258) นายสุดใจ 22/9/65 15:00 น. 22/9/65 20:30 น. นำนศ.เรียนฐานวิชาเกษตรเพื่อชีวิต
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
47 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 22/9/65 15:00 น. 22/9/65 20:30 น. นำนศ.เรียนฐานวิชาเกษตรเพื่อชีวิต
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
48 รถไดน่า 4(40-0258) นายสุดใจ 23/9/65 15:00 น. 23/9/65 18:30 น. รับ-ส่ง นศ.รายวิชา 10119190 การปฎิบัติงานฟาร์มทั่วไป เดินทางยังฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้
อ.ดร.วาริน สุทนต์
สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของสาขาวิชาอารักขาพืช)
นายนรินทร์ สุจริต
49 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 23/9/65 15:00 น. 23/9/65 18:30 น. รับ-ส่ง นศ.รายวิชา 10119190 การปฎิบัติงานฟาร์มทั่วไป เดินทางยังฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้
อ.ดร.วาริน สุทนต์
สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของสาขาวิชาอารักขาพืช)
นายนรินทร์ สุจริต
50 รถตู้ 3 (นง 2773 ชม) นายนรินทร์ 24/9/65 08:00 น. 24/9/65 16:00 น. รับส่งวิทยากร ณ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
อ.ดร.ปรมินทร์ นาระทะ
สาขาวิชาการพัมนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน
รับที่อาคารตึกดินปุ๋ย(น้ำมันเติมของสาขาภูมิสังคม)
นายนรินทร์ สุจริต
51 รถไดน่า 4(40-0258) นายสุดใจ 26/9/65 08:30 น. 26/9/65 12:30 น. โครงการ U2T ก ิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด กิจกรรมย่อยที่ 3 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม ชม.
ผศ.ดร.กังสดาล กนกหงษ์
สาขาวิชาส่งเสริม
รับที่ตึกกล้วยไม้ (น้ำมันเติมของโครงการ U2T )
นายนรินทร์ สุจริต
52 รถไดน่า 5(40-0257) นายนรินทร์ 26/9/65 15:00 น. 26/9/65 20:30 น. รับ-ส่งนศ.เรียนฐานวิชาเกษตรเพื่อชีวิต
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
53 รถไดน่า 4(40-0258) นายสุดใจ 26/9/65 15:00 น. 26/9/65 20:30 น. รับ-ส่งนศ.เรียนฐานวิชาเกษตรเพื่อชีวิต
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
54 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 26/9/65 15:00 น. 26/9/65 20:30 น. รับ-ส่งนศ.เรียนฐานวิชาเกษตรเพื่อชีวิต
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
55 รถฮีโน่ (40-0435) นายกิตติศักดิ์ 27/9/65 09:00 น. 27/9/65 16:00 น. ติดต่อตรวจสภาพรถและยกเว้นภาษี อ.หางดง ชม.
คุณ สุรัตน์ เสาร์คำ
งานคลังและพัสดุ
รับที่คณะผลิตฯ(น้ำมันเติมของคณะผลิต)
นายนรินทร์ สุจริต
56 รถไดน่า 4(40-0258) นายสุดใจ 27/9/65 09:00 น. 27/9/65 16:00 น. ติดต่อตรวจสภาพรถและยกเว้นภาษี อ.หางดง ชม.
คุณ สุรัตน์ เสาร์คำ
งานคลังและพัสดุ
รับที่คณะผลิตฯ(น้ำมันเติมของคณะผลิต)
นายนรินทร์ สุจริต
57 รถไดน่า 5(40-0257) นายนรินทร์ 28/9/65 09:00 น. 28/9/65 20:00 น. ติดต่อตรวจสภาพรถและยกเว้นภาษี อ.หางดง ชม.
คุณ สุรัตน์ เสาร์คำ
งานคลังและพัสดุ
รับที่คณะผลิตฯ(น้ำมันเติมของคณะผลิต)
นายนรินทร์ สุจริต
58 รถไดน่า 5(40-0257) นายนรินทร์ 29/9/65 15:00 น. 29/9/65 20:30 น. นำนศ.เรียนฐานวิชาเกษตรเพื่อชีวิต
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
59 รถไดน่า 4(40-0258) นายสุดใจ 29/9/65 15:00 น. 29/9/65 20:30 น. นำนศ.เรียนฐานวิชาเกษตรเพื่อชีวิต
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
60 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 29/9/65 15:00 น. 29/9/65 20:30 น. นำนศ.เรียนฐานวิชาเกษตรเพื่อชีวิต
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษ
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
61 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 30/9/65 08:30 น. 30/9/65 14:00 น. ติดต่องานธนาคารออมสิน สาขาดอยสะเก็ด (โกดังเก็บของ)
คุณ อภิริยา นามวงศ์พรหม
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
รับที่คณะผลิตฯ(น้ำมันเติมของคณะผลิต)
นายนรินทร์ สุจริต
62 รถไดน่า 4(40-0258) นายสุดใจ 30/9/65 15:00 น. 30/9/65 18:30 น. รับ-ส่ง นศ.รายวิชา 10119190 การปฎิบัติงานฟาร์มทั่วไป เดินทางยังฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้
อ.ดร.วาริน สุทนต์
สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของสาขาอารักขาพืช)
นายนรินทร์ สุจริต
63 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 30/9/65 15:00 น. 30/9/65 18:30 น. รับ-ส่ง นศ.รายวิชา 10119190 การปฎิบัติงานฟาร์มทั่วไป เดินทางยังฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้
อ.ดร.วาริน สุทนต์
สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของสาขาอารักขาพืช)
นายนรินทร์ สุจริต