ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ระบบบันทึกการใช้ยานพาหนะ -> รายการ ทั้งหมด
เลือกยานพาหนะ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
<<--ตค. 2564 -->>
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
ลำดับ ยานพาหนะ พนักงานขับรถ วันเวลาเริ่มต้น วันเวลาสิ้นสุด เรื่อง/ภารกิจ ชื่อผู้ขออนุมัติ สังกัด/หลักสูตร หมายเหตุ ผู้บันทึก
1 รถ สองตอน (กจ 4497 ชม) นายกิตติศักดิ์ 1/10/64 11:00 น. 1/10/64 16:30 น. จัดซื้อ อุปกรณ์สำหรับจัดกิจการ
คุณ อภิชนา วงศ์วารเตชะ
งานบริการวิชาการและวิจัย
รับที่คณะผลิต(น้ำมันเจติมของคณะผลิตฯ)
นายนรินทร์ สุจริต
2 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 6/10/64 08:50 น. 6/10/64 16:00 น. นำรถเข้าประเมินราคาซ่อมที่ศูนย์ฮีโน่
คุณ สายชล วิมารทอง
สำนักงานคณบดี
นายนรินทร์ สุจริต
3 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 8/10/64 07:00 น. 8/10/64 12:00 น. นำนศ.ดูงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ ชม.
อ.ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์
สาขาวิชาอารักขาพืช
รับที่หน้าคณะผลิตฯ(น้ำมันเติมของสาขาวิชาอารักขาพืช)
นายนรินทร์ สุจริต
4 รถตู้ 3 (นง 2773 ชม) นายกิตติศักดิ์ 13/10/64 09:00 น. 13/10/64 16:00 น. นำนศ.ไปศึกษาดูงาน และฝึกปฎิบัตินอกสถานที่ อ.สันกำแพง ชม.
ผศ.ดร.ปฎิภาณ สุทธิกุลบุตร
หลักสูตรปฐพีศาสตร์
รับที่ตึกดินปุ๋ย(น้ำมันเติมของสาขาปฐพีศาสตร์)
นายนรินทร์ สุจริต
5 รถ สองตอน (กน 4547) นายกิตติศักดิ์ 20/10/64 13:30 น. 20/10/64 15:00 น. ส่งเอกสารวิชา ผษ 101 เกษตรเพื่อชีวิตตามฐานต่างๆภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย
คุณ อัชฌา เทพศิริ
งานบริการการศึกษา
รับที่คณะผลิตฯ(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
6 รถ สองตอน (ชม. ช-2716) นายประสิทธ์ 25/10/64 08:30 น. 25/10/64 16:30 น. ไปซื้อวัสดุกล้าพันธุ์พืช
คุณ อารีรักษ์ วิชัยศรี
งานนโยบายและแผน
นายนรินทร์ สุจริต
7 รถ สองตอน (กน 4547) นายกิตติศักดิ์ 25/10/64 09:00 น. 25/10/64 16:30 น. จัดแสดงผลิตภัณฑ์ของคณะผลิตกรรมการเกษตร
คุร อภิชนา วงศ์วารเตชะ
งานบริการวิชาการและวิจัย
รับที่คณะผลิตฯ(น้ำมันเติมของคณะผลิตฯ)
นายนรินทร์ สุจริต
8 รถตู้ 3 (นง 2773 ชม) นายกิตติศักดิ์ 26/10/64 08:30 น. 26/10/64 15:00 น. รับ - ส่ง คณะลงนามบันทึกข้อตกลง(MOA)จาก ม.ปทุมธานี
อ.ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
สาขาวิชาสมุนไพร
รับที่คณะผลิตฯ(น้ำมันเติมของคณะผลิตฯ)
นายนรินทร์ สุจริต