ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ระบบบันทึกการใช้ยานพาหนะ -> รายการ ทั้งหมด
เลือกยานพาหนะ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
<<--ตค. 2565 -->>
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
ลำดับ ยานพาหนะ พนักงานขับรถ วันเวลาเริ่มต้น วันเวลาสิ้นสุด เรื่อง/ภารกิจ ชื่อผู้ขออนุมัติ สังกัด/หลักสูตร หมายเหตุ ผู้บันทึก
1 รถตู้ 3 (นง 2773 ชม) นายนรินทร์ 1/10/65 08:00 น. 1/10/65 16:00 น. รับ-ส่งวิทยากร อ. เมือง ชม.
อ.ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย
สาขาการพัฒนาภูมิสังคม
รับที่ตึกดินปุ๋ย (น้ำมันเติมของสาขาการพัฒนาภูมิสังคม)
นายนรินทร์ สุจริต
2 รถไดน่า 5(40-0257) นายนรินทร์ 4/10/65 11:00 น. 4/10/65 13:00 น. ศึกษาดูงานฐานเรียนรู้ ลำไยอินทรีย์ระบบสมาร์ทฟาร์ม 907 ไร่
อ.ดร.กาญจนา จอมสังข์
สาขาวิชาพืชไร่
รับที่ตึกพืชศาสตร์(น้ำมันเติมของาสขาพืชไร่)
นายนรินทร์ สุจริต
3 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 4/10/65 11:00 น. 4/10/65 13:00 น. ศึกษาดูงานฐานเรียนรู้ ลำไยอินทรีย์ระบบสมาร์ทฟาร์ม 907 ไร่
อ.ดร.กาญจนา จอมสังข์
สาขาวิชาพืชไร่
รับที่ตึกพืชศาสตร์(น้ำมันเติมของาสขาพืชไร่)
นายนรินทร์ สุจริต
4 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 5/10/65 14:00 น. 5/10/65 16:30 น. ขนวัสดุอุปกรณ์ คืนสถานที่ยืม ภายใน ม.แม่โจ้และโกดังเก็บของบ.รับจัดงาน อ.เมือง ชม.
คุณ อภิริยา นามวงศ์พรหม
งานบริการการศึษษและกิจการนักศึกษา
รับที่คณะผลิตฯ(น้ำมันเติมของคณะผลิต)
นายนรินทร์ สุจริต
5 รถไดน่า 5(40-0257) นายนรินทร์ 6/10/65 15:00 น. 6/10/65 20:30 น. รับ-ส่งนศ.เรียนฐานวิชาเกษตรเพื่อชีวิต
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกาษาและบริการวิชาการ
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
6 รถไดน่า 4(40-0258) นายสุดใจ 6/10/65 15:00 น. 6/10/65 20:30 น. รับ-ส่งนศ.เรียนฐานวิชาเกษตรเพื่อชีวิต
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกาษาและบริการวิชาการ
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
7 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 6/10/65 15:00 น. 6/10/65 20:30 น. รับ-ส่งนศ.เรียนฐานวิชาเกษตรเพื่อชีวิต
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกาษาและบริการวิชาการ
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
8 รถไดน่า 5(40-0257) นายนรินทร์ 7/10/65 15:00 น. 7/10/65 18:30 น. รับ-ส่ง นศ.รายวิชา 10119190 การปฎิบัติงานฟาร์มทั่วไป เดินทางยังฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้
อ.ดร.วาริน สุทนต์
สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของสาขาวิชาอารักพืช)
นายนรินทร์ สุจริต
9 รถไดน่า 4(40-0258) นายสุดใจ 7/10/65 15:00 น. 7/10/65 18:30 น. รับ-ส่ง นศ.รายวิชา 10119190 การปฎิบัติงานฟาร์มทั่วไป เดินทางยังฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้
อ.ดร.วาริน สุทนต์
สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของสาขาวิชาอารักพืช)
นายนรินทร์ สุจริต
10 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 7/10/65 15:00 น. 7/10/65 18:30 น. รับ-ส่ง นศ.รายวิชา 10119190 การปฎิบัติงานฟาร์มทั่วไป เดินทางยังฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้
อ.ดร.วาริน สุทนต์
สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของสาขาวิชาอารักพืช)
นายนรินทร์ สุจริต
11 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 10/10/65 08:30 น. 10/10/65 12:00 น. นำนศ.ดูงาน ณ สวนพฤกษศาตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต อ.แม่ริม ชม.
ผศ.ดร.ศมาพร แสงยศ
สาขาวิชาอารัขาพืช
รับที่ตึกพืชศาตร์(น้ำมันเติมของสาขาอารักขาพืช)
นายนรินทร์ สุจริต
12 รถฮีโน่ (40-0435) นายนรินทร์ 11/10/65 08:00 น. 11/10/65 13:00 น. นำนศ.ดูงาน ณ ไร่องุ่นฮักริมปิง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
อ.ดร.นภารัศม์ เวชสิ ทะฺนิรภัย
สาขาวิชาการส่งเสริม
รับที่ตึกดินสอ(น้ำมันเติมของสาขาส่งเสริม)
นายนรินทร์ สุจริต
13 รถไดน่า 5(40-0257) นายกิตติศักดิ์ 12/10/65 09:00 น. 12/10/65 16:30 น. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศูนย์เด็กกำพร้าบ้านเด็กดี ณ บ้านข้าวแท่น อ.สันทราย ชม.
คุณ พัชราภรณ์ จันต๊ะ
สาขาวิชาพืชสวน
รับที่สาขาไม้ผล(น้ำมันเติมของสาขาพืชสวน)
นายนรินทร์ สุจริต
14 รถฮีโน่ (40-0435) นายนรินทร์ 12/10/65 12:30 น. 12/10/65 17:00 น. นำนศ.ศึกาาดูงาน ณ ไร่องุ่นฮักริมปิง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
อ.ดร.นภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย
สาขาวิชาการส่งเสริม
รับที่ตึกดินสอ(น้ำมันเติมของสาขาส่งเสริม)
นายนรินทร์ สุจริต
15 รถไดน่า 5(40-0257) นายนรินทร์ 14/10/65 15:00 น. 14/10/65 18:30 น. รับ-ส่ง นศ.รายวิชา 10119190 การปฎิบัติงานฟาร์มทั่วไป เดินทางยังฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้
อ.ดร.วาริน สุทนต์
สาขาวิทยาการสมุนไพร
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของสาขาวิชาอารักขาพืช)
นายนรินทร์ สุจริต
16 รถไดน่า 4(40-0258) นายสุดใจ 14/10/65 15:00 น. 14/10/65 18:30 น. รับ-ส่ง นศ.รายวิชา 10119190 การปฎิบัติงานฟาร์มทั่วไป เดินทางยังฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้
อ.ดร.วาริน สุทนต์
สาขาวิทยาการสมุนไพร
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของสาขาวิชาอารักขาพืช)
นายนรินทร์ สุจริต
17 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 14/10/65 15:00 น. 14/10/65 18:30 น. รับ-ส่ง นศ.รายวิชา 10119190 การปฎิบัติงานฟาร์มทั่วไป เดินทางยังฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้
อ.ดร.วาริน สุทนต์
สาขาวิทยาการสมุนไพร
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของสาขาวิชาอารักขาพืช)
นายนรินทร์ สุจริต
18 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 16/10/65 08:00 น. 16/10/65 16:30 น. นำนศ.ดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก
ผศ.ดร.สุรีย์วัลย์ เมฆกมล
สาขาวิชาอารักพืช
รับที่หน้าตึกพืชศาสตร์(น้ำมันเติมของสาขาอารักขาพืช)
นายนรินทร์ สุจริต
19 รถไดน่า 5(40-0257) นายนรินทร์ 17/10/65 15:00 น. 17/10/65 17:00 น. นำนศ.ดูงานฟาร์มสำนักวิจัย 907 ไร่
อ.ดร.จฑามาศ พิลาดี
สาขาพืชสวนประดับ
รับที่สาขาพืชสวนประดับ(น้ำมันเติมของสาขาพืชสวนประดับ)
นายนรินทร์ สุจริต
20 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 17/10/65 15:00 น. 17/10/65 17:00 น. นำนศ.ดูงานฟาร์มสำนักวิจัย 907 ไร่
อ.ดร.จฑามาศ พิลาดี
สาขาพืชสวนประดับ
รับที่สาขาพืชสวนประดับ(น้ำมันเติมของสาขาพืชสวนประดับ)
นายนรินทร์ สุจริต
21 รถไดน่า 5(40-0257) นายนรินทร์ 18/10/65 15:00 น. 18/10/65 17:00 น. นำนศดูงาน ฟาร์สำนักวิจัย 907 ไร่
อ.ดร.จุฑามาศ พิลาดี
สาขาพืชสวนประดับ
รับที่สาขาพืชสวนประดับ(น้ำมันเติมของสาขาพืชสวนประดับ)
นายนรินทร์ สุจริต
22 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 18/10/65 15:00 น. 18/10/65 17:00 น. นำนศดูงาน ฟาร์สำนักวิจัย 907 ไร่
อ.ดร.จุฑามาศ พิลาดี
สาขาพืชสวนประดับ
รับที่สาขาพืชสวนประดับ(น้ำมันเติมของสาขาพืชสวนประดับ)
นายนรินทร์ สุจริต
23 รถตู้ 3 (นง 2773 ชม) นายกิตติศักดิ์ 19/10/65 08:30 น. 19/10/65 16:30 น. ติดตามงาน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
รศ.ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ
ส่งเสริมการเกษตร
รับที่คณะผลิตฯ
นายนรินทร์ สุจริต
24 รถไดน่า 5(40-0257) นายนรินทร์ 20/10/65 08:00 น. 20/10/65 14:00 น. นำนศ.ศึกษาดูงานสำนักวิจัยฯสำนักฟาร์ม 907 ไร่
อ.ดร.จุฑามาศ พิลาดี
สาขาวิชาพืชสวนประดับ
รับที่ตึกพืชสวนประดับ(น้ำมันเติมของสาขาวิชาพืชสวนประดับ)
นายนรินทร์ สุจริต
25 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 20/10/65 15:00 น. 20/10/65 17:00 น. นำนศ.ดูงาน ฟาร์มสำนักวิจัย 907 ไร่
อ.ดร.จุฑามาศ พิลาดี
สาขาพืชสวนประดับ
รับที่สาขาพืชสวนประดับ(น้ำมันเติมของสาขาพืชสวนประดับ)
นายนรินทร์ สุจริต
26 รถไดน่า 5(40-0257) นายนรินทร์ 21/10/65 15:00 น. 21/10/65 18:30 น. รับ-ส่ง นศ.รายวิชา 10119190 การปฎิบัติงานฟาร์มทั่วไป เดินทางยังฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้
อ.ดร.วาริน สุทนต์
สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของสาขาวิชาอารักพืช)
นายนรินทร์ สุจริต
27 รถไดน่า 4(40-0258) นายสุดใจ 21/10/65 15:00 น. 21/10/65 18:30 น. รับ-ส่ง นศ.รายวิชา 10119190 การปฎิบัติงานฟาร์มทั่วไป เดินทางยังฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้
อ.ดร.วาริน สุทนต์
สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของสาขาวิชาอารักพืช)
นายนรินทร์ สุจริต
28 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 21/10/65 15:00 น. 21/10/65 18:30 น. รับ-ส่ง นศ.รายวิชา 10119190 การปฎิบัติงานฟาร์มทั่วไป เดินทางยังฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้
อ.ดร.วาริน สุทนต์
สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของสาขาวิชาอารักพืช)
นายนรินทร์ สุจริต
29 รถตู้ 2 (นค 8783 ชม) นายสุดใจ 27/10/65 08:00 น. 27/10/65 20:00 น. รับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN THAILAND)
ผศดร.ธเนศ ไชยชนะ
สำนักงานมหาวิทยาลัย งานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ
รับที่โรงแรม-มหาวิทยาลัยแม่โจ้(น้ำมันของงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ)
นายนรินทร์ สุจริต
30 รถตู้ 2 (นค 8783 ชม) นายสุดใจ 28/10/65 06:30 น. 28/10/65 15:00 น. รับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN THAILAND)
ผส.ดร.ธเนศ ไชยชนะ
สำนักงานมหาวิทยาลัย งานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ
รับที่โรงแรม-มหาวิทยาลัยแม่โจ้(น้ำมันของงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ)
นายนรินทร์ สุจริต