ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กำหนดการปฏิบัติงานของ คณบดี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด สถานที่ รก.คณบดี หมายเหตุ
1 14/12/2565 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมคณะกรรมการ บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 21/2565 ห้องประชุมสภามหาลัย สนอ.5 - -
2 14/12/2565 13:00 น. - 16:00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้(ก.บ.ม.) ครั้งที่ 21/2565 ห้องประชุมสภามหาลัย สนอ.5 - -