ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กำหนดการปฏิบัติงานของ คณบดี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด สถานที่ รก.คณบดี หมายเหตุ
1 15/12/2565 09:00 น. - 16:00 น. งานสัมมนาไทย-ลาวระดับบัณฑิตศึกษา ห้องข้าวหอมมะลิ - -