ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กำหนดการปฏิบัติงานของ คณบดี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด สถานที่ รก.คณบดี หมายเหตุ
1 16/12/2565 09:00 น. - 12:00 น. กล่าวรายงานพิธีเปิดงานเสวนา 45 ปีสาขาพืชผัแม่โจ้ ห้องประชุม 106 อาคารพืชศาสตร์ - -
2 16/12/2565 13:00 น. - 16:30 น. งานแฮกนาเกี่ยวข้าวชาวล้านนา แปลงปลูกข้าวสาขาพืชไร่ - -