ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กำหนดการปฏิบัติงานของ คณบดี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด สถานที่ รก.คณบดี หมายเหตุ
1 21/12/2565 09:30 น. - 11:50 น. ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร ครั้งที่ 3/2565 ห้องประชุม 1 - -