ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กำหนดการปฏิบัติงานของ คณบดี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด สถานที่ รก.คณบดี หมายเหตุ
1 22/12/2565 13:30 น. - 16:30 น. ประชุมมูลนิธิกล้วยไม้ไทย ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี - -