ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กำหนดการปฏิบัติงานของ คณบดี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด สถานที่ รก.คณบดี หมายเหตุ
1 23/12/2565 09:30 น. - 12:00 น. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ณ ห้อง Smartclassroom ชั้น 2 อาคาร 25 ปี ธุรกิจการเกษตร คณะบริหารธุรกิจ - -