ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กำหนดการปฏิบัติงานของ คณบดี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด สถานที่ รก.คณบดี หมายเหตุ
1 24/12/2565 12:00 น. - 12:00 น. ร่วมโครงการรับขวัญนักศึกษาใหม่ และสานสัมพันธ์พี่น้องสาขาพืชสวน อาคารแผ่พืชน์ - -