ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กำหนดการปฏิบัติงานของ คณบดี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด สถานที่ รก.คณบดี หมายเหตุ
1 26/12/2565 09:00 น. - 12:00 น. โครงการผู้บริหารพบบุคลากร (งานเลี้ยงปีใหม่คณะผลิตกรรมการเกษตร) บริเวณหน้าตึกคณะผลิตกรรมการเกษตร - -
2 26/12/2565 12:55 น. - 16:30 น. เข้าร่วมงานและชมนิทรรศการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ประจำปี 2565 Co-Maker Space สำนักหอสมุด - -
3 26/12/2565 13:30 น. - 16:00 น. ประชุมหารือ คณะกรรมการพิจารณา จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจถึงรากฐานแก่ชุมชน ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง - -