ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กำหนดการปฏิบัติงานของ คณบดี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด สถานที่ รก.คณบดี หมายเหตุ
1 27/12/2565 08:00 น. - 17:00 น. พบปะบุคลากรหลักสูตรและฝ่ายงานต่างๆในคณะผลิตกรรมการเกาตร หลักสูตร/ฝ่ายงานต่างๆ - -