ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กำหนดการปฏิบัติงานของ คณบดี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด สถานที่ รก.คณบดี หมายเหตุ
1 28/12/2565 09:00 น. - 16:00 น. งานกีฬาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศูนย์กลางฯ - -