ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กำหนดการปฏิบัติงานของ คณบดี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด สถานที่ รก.คณบดี หมายเหตุ
1 29/12/2565 09:00 น. - 12:00 น. สำรวจพื้นที่ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ ตึกดินสอ - -