ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุมและบรรยาย ชั้น 1 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 1/7/2565 08:30 น. - 12:00 น. พืชสวน (พี่กบ) ปฐมนิเทศน์ ป.โท PT106 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -
2 4/7/2565 08:30 น. - 12:00 น. พืชไร่ (กุ้ง) ป.โท พืชไร่ ปฐมนิเทศ PT106 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -
3 6/7/2565 08:30 น. - 12:00 น. พืชสวน (น้าหล้า) ป.ตรี งานฟาร์ม PT106 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -
4 13/7/2565 13:00 น. - 17:00 น. พืชสวน (น้าหล้า) ป.ตรี งานฟาร์ม PT106 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -
5 19/7/2565 12:00 น. - 16:00 น. พืชสวน (น้าหล้า) PT117/2 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -
6 20/7/2565 09:00 น. - 12:00 น. พืชไร่ PT113 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -
7 20/7/2565 09:00 น. - 12:00 น. พืชสวน (พี่กบ) ป.โท PT117/2 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -
8 20/7/2565 13:00 น. - 17:00 น. พืชสวน (น้าหล้า) ป.ตรี งานฟาร์ม PT106 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -
9 20/7/2565 14:00 น. - 17:00 น. พืชไร่ (พี่เก๋) ประชุมหลักสูตรเกษตรศาสตร์ PT117/2 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -
10 21/7/2565 08:00 น. - 17:00 น. พืชไร่ (พี่เก๋) อ.เนตร สัมมนา ป.โท ป.เอก PT117/2 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -
11 27/7/2565 13:00 น. - 17:00 น. พืชสวน (น้าหล้า) ป.ตรี งานฟาร์ม PT106 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -