ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุมและบรรยาย ชั้น 1 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 6/12/2566 09:00 น. - 16:30 น. สอบประมวลความรอบรู้ นายพิเชฐ คำมีแก่น PT113 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล -
2 7/12/2566 09:00 น. - 12:00 น. สอนวิชาไม้ผลเขตร้อน (นศ.ตกค้าง จำนวน 2 คน) PT113 นางภัชราภรณ์ จันต๊ะ -
3 12/12/2566 08:00 น. - 15:00 น. ประชุมนักศึกษา ป.โท-เอก พืชไร่ PT117/2 นางจิราพร หลงปันใจ -
4 12/12/2566 14:00 น. - 16:00 น. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม งาน 90 ปี ฝ่ายประกวดกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ PT113 นางภัชราภรณ์ จันต๊ะ -
5 13/12/2566 16:00 น. - 18:00 น. สอบนักศึกษา (ผศ.ดร.ปรีดา นาเทเวศร์) PT117/2 น.ส.สุภาภรณ์ สิริกรม -
6 14/12/2566 09:00 น. - 12:00 น. สอนวิชาไม้ผลเขตกึ่งร้อน (นศ.ตกค้าง จำนวน 2 คน) PT106 นางภัชราภรณ์ จันต๊ะ -
7 19/12/2566 10:00 น. - 16:00 น. ประชุม วิชาเอกพืชไร่ พิจารณาเงินสะสมตามวัตถุประสงค์ PT117/2 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล -
8 21/12/2566 08:00 น. - 17:00 น. พี่ลักษณ์ - จองอบรมติวเข้มแพทย์แผนไทย PT118 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล -
9 21/12/2566 09:00 น. - 12:00 น. สอนวิชาไม้ผลเขตร้อน (นศ.ตกค้าง จำนวน 2 คน) PT113 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -
10 22/12/2566 08:00 น. - 17:00 น. พี่ลักษณ์ - จองอบรมติวเข้มแพทย์แผนไทย PT118 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล -
11 28/12/2566 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมวิชาเอกพืชไร่ PT117/2 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล -
12 28/12/2566 09:00 น. - 12:00 น. สอนวิชาไม้ผลเขตร้อน (นศ.ตกค้าง จำนวน 2 คน) PT113 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -