ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุมและบรรยาย ชั้น 1 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 22/12/2566 08:00 น. - 17:00 น. พี่ลักษณ์ - จองอบรมติวเข้มแพทย์แผนไทย PT118 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล -