ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กำหนดการปฏิบัติงานของ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด สถานที่ หมายเหตุ
1 14/5/2566 - 17/5/2566 08:00 น. - 17:00 น. เดินทางไปลาว -
2 16/5/2566 13:30 น. - 16:30 น. ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ ม. ห้องรวงผึ้ง สนม. -
3 18/5/2566 09:00 น. - 12:00 น. ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ บ.ธนา บลอสซั่ม ห้องพวงแสด -
4 18/5/2566 15:30 น. - 17:30 น. ประชุมคณะำกรรมการกัญชง-กัญชา ห้องสารภี สนม. -
5 22/5/2566 13:30 น. - 16:30 น. ประชุมศูนย์ธรรมชาติบำบัดและแพทย์แผนไทย ห้องประชุมรวงผึ้ง สนม. -