ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กำหนดการปฏิบัติงานของ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด สถานที่ หมายเหตุ
1 3/8/2565 13:00 น. - 16:00 น. ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่สร้างสถานีวิจัยฯ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ -
2 4/8/2565 09:00 น. - 12:00 น. พบผู้บริหารบริษัทสิงห์ฯหารือแนวทางการทำความร่วมมือ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 คณะผลิตกรรมการเกษตร -
3 4/8/2565 13:30 น. - 16:00 น. ประชุมคณะกรรมการตกแต่งภูมิทัศน์ฯ ห้องรวงผึ้ง ชั้น 5 ตึกอธิการบดี -
4 9/8/2565 14:00 น. - 16:00 น. ประชุมโครงการกล้วยไม้ฯ ห้องประชุม 401 สำนักงานอธิการบดี -
5 17/8/2565 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัย ห้องประชุม 301 สำนักวิจัยฯ -