ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กำหนดการปฏิบัติงานของ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด สถานที่ หมายเหตุ
1 29/9/2565 13:30 น. - 16:30 น. ประชุมคณะกรรมการแผนงบลงทุน ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -