ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กำหนดการปฏิบัติงานของ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด สถานที่ หมายเหตุ
1 31/10/2566 - 4/11/2566 00:00 น. - 01:00 น. เดินทางไปสัมมนา ลาว 5 วัน
2 14/11/2566 13:00 น. - 16:00 น. เดินทางไปพบ สสจ.จังหวัดเชียงใหม่ ความร่วมมือแพทย์แผนไทย -
3 15/11/2566 - 19/11/2566 08:00 น. - 12:00 น. เดินทางไปจีน 5 วัน
4 21/11/2566 13:30 น. - 16:30 น. ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ ม. ห้องรวงผึ้ง สนม. -
5 24/11/2566 09:30 น. - 12:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ Zoom ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom meeting (Meeting ID : 942 6355 8217 Passcode : 667282) https://erp.mju.ac.th/eDocumentGenerateFile.ashx?key=MTI0MzAxNA==
6 24/11/2566 13:30 น. - 16:00 น. ประชุมมูลนิธิกล้วยไม้ไทย ครั้งที่4/2566 1 -
7 29/11/2566 09:00 น. - 16:00 น. อบรมคาร์บอนเครดิต ภาคการเกษตรและป่าไม้ 1 -