ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 9/6/2566 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมเตรียมพร้อมจัดงาน 90 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (สาขาพืชผัก) ห้องประชุม 1 น.ส.กมลลักษณ์ มณีเกี๋ยง -
2 9/6/2566 10:00 น. - 12:00 น. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายตรวจข้อสอบ และตรวจเช็ครายชื่อ ห้องประชุม 2 น.ส.กมลลักษณ์ มณีเกี๋ยง -
3 9/6/2566 13:00 น. - 16:30 น. ประชุมGreen Office ห้องประชุม 1 น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา -