ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กำหนดการปฏิบัติงานของ คณบดี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด สถานที่ รก.คณบดี หมายเหตุ
1 2/10/2566 09:00 น. - 12:00 น. เป็นกรรมการสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ ห้องประชุม1 - -
2 3/10/2566 09:30 น. - 12:00 น. ประชุมคณะทำงานโครงการทุนปริญญาตรีเพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ครั้งที่ 2/2566 ออนไลน์ - -
3 11/10/2566 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18/2566 ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย - -
4 12/10/2566 13:30 น. - 16:00 น. ประชุมมูลนิธิกล้วยไม้ไทย ครั้งที่ 3/2566 ห้องประชุม 1 คณะผลิตกรรมการเกษตร - -