ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุมและบรรยาย ชั้น 1 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 1/10/2564 09:00 น. - 12:00 น. สอบ ป.โท พืชไร่ PT113 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -
2 4/10/2564 09:00 น. - 12:00 น. พืชสวน (พี่หล้า) ประชุมหลักสูตร PT113 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -
3 12/10/2564 15:00 น. - 16:30 น. พืชไร่ สอบ PT118 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -
4 14/10/2564 09:00 น. - 16:00 น. พืชสวน ประชุม ป.ตรี PT117/2 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -
5 16/10/2564 09:00 น. - 10:30 น. พืชสวน อ.สุเทพ PT106 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -
6 19/10/2564 08:00 น. - 16:30 น. พืชสวน (พี่หล้า) ประชุม กรรมการปรับปรุงหลักสูตร PT117/2 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -
7 19/10/2564 09:00 น. - 12:00 น. พืชไร่ สอบ ป.โท PT113 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -