ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ระบบบันทึกการใช้ยานพาหนะ -> รายการ ทั้งหมด
เลือกยานพาหนะ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
<<--มค. 2566 -->>
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
ลำดับ ยานพาหนะ พนักงานขับรถ วันเวลาเริ่มต้น วันเวลาสิ้นสุด เรื่อง/ภารกิจ ชื่อผู้ขออนุมัติ สังกัด/หลักสูตร หมายเหตุ ผู้บันทึก
1 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 3/1/66 09:30 น. 3/1/66 12:00 น. การขนอุปกรณ์จัดนิทรรศการ ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรรษา
อ.ดร.จุพามาศ พิลาดี
ศูนย์กล้วยไม้ดอกไม้ประดับ
รับที่ตึกกล้วยไม้(น้ำมันเติมของศูนย์กล้วยไม้ดอกไม้ประดับ)
นายนรินทร์ สุจริต
2 รถไดน่า 5(40-0257) นายนรินทร์ 3/1/66 13:30 น. 3/1/66 15:00 น. ขนย้ายสิ่งของ อ.สันทราย ชม.
คุณ อารีย์ นามเมือง
สำนักงานคณบดี
นายนรินทร์ สุจริต
3 รถไดน่า 5(40-0257) นายนรินทร์ 5/1/66 15:00 น. 5/1/66 20:30 น. รับ-ส่งนศ.เรียนฐานวิชาเกษตรเพื่อชีวิต
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
4 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 5/1/66 15:00 น. 5/1/66 20:30 น. รับ-ส่งนศ.เรียนฐานวิชาเกษตรเพื่อชีวิต
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
งานบริการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
5 รถไดน่า 5(40-0257) นายนรินทร์ 6/1/66 08:30 น. 6/1/66 12:00 น. นำนศ ปฎิบัติงานฟาร์ม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ สำนักฟาร์ม ม.แม่โจ้
อ.ดร.แสงเดือน อินชนบท
สาขาวิชาพืชผัก
รับที่สาขาพืชผัก(น้ำมันเติมของสาขาพืชผัก)
นายนรินทร์ สุจริต
6 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 6/1/66 08:30 น. 6/1/66 12:00 น. นำนศ ปฎิบัติงานฟาร์ม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ สำนักฟาร์ม ม.แม่โจ้
อ.ดร.แสงเดือน อินชนบท
สาขาวิชาพืชผัก
รับที่สาขาพืชผัก(น้ำมันเติมของสาขาพืชผัก)
นายนรินทร์ สุจริต
7 รถไดน่า 5(40-0257) นายนรินทร์ 9/1/66 08:00 น. 9/1/66 08:00 น. รับ-ส่ง นศ.เรียนฐานวิชาเกษตรเพื่อชีวิต
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
8 รถตู้ 3 (นง 2773 ชม) นายกิตติศักดิ์ 9/1/66 08:00 น. 9/1/66 14:00 น. นำนศ.ดูงาน ณ สำนักวิจัยและพัมนาการเกษตรเขตที่ 1 แม่เหียะ อ.เมือง ชม.
อ.ดร. ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์
สาขาวิชาพืชไร่
รับที่ตึกพืชศาสตร์(น้ำมันเติมของสาขาพืไร่)
นายนรินทร์ สุจริต
9 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 9/1/66 15:00 น. 9/1/66 20:30 น. รับ-ส่ง นศ.เรียนฐานวิชาเกษตรเพื่อชีวิต
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
10 รถตู้ 3 (นง 2773 ชม) นายกิตติศักดิ์ 11/1/66 07:30 น. 11/1/66 17:00 น. นำนศ.ดูงาน ณ วิสาหกิจชุมชน แม่ทา ออร์แกนิค ต.แม่ทา อ.แม่ออน ชม.
อ.ธิดารัตนื ศิริบูรณ์
สาขาวิชาพืชไร่
รับที่ตึกพืชศาสตร์(น้ำมันเติมเงินสด)
นายนรินทร์ สุจริต
11 รถตู้ 3 (นง 2773 ชม) นายกิตติศักดิ์ 12/1/66 08:30 น. 12/1/66 13:30 น. นำนศ.ดูงานนอกสถาที่ ณ บ.ฮอทิเจนเนติคส์ รีเสิร์ช ต.หนองหาร อ.สันทราย ชม.
อ.ดร.ปัทมา หาญนอก
สาขาวิชาพืชไร่
รับที่ตึกพืชศาสตร์(น้ำมันเติมของสาขาวิชาพืชไร่)
นายนรินทร์ สุจริต
12 รถตู้ 2 (นค 8783 ชม) นายสายชล 12/1/66 11:00 น. 12/1/66 12:00 น. ติดต่องาน อ.เมือง ชม.
คุณ อารีรักษ์ วิชัยศรี
สำนักงานคณบดี
รับที่คณะผลิตฯ(น้ำมันเติมของคณะผลิตฯ)
นายนรินทร์ สุจริต
13 รถไดน่า 5(40-0257) นายนรินทร์ 12/1/66 15:00 น. 12/1/66 20:30 น. รับ-ส่งนศ.เรียนฐานวิชาเกษตรเพื่อชีวิต
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
14 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 12/1/66 15:00 น. 12/1/66 20:30 น. รับ-ส่งนศ.เรียนฐานวิชาเกษตรเพื่อชีวิต
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
15 รถ สองตอน (กจ 4497 ชม) นายกิตติศักดิ์ 13/1/66 13:00 น. 13/1/66 15:00 น. ติดต่อยกเว้นภาษี
คุณ สุรัตน์ เสาร์คำ
งานคลังและพัสดุ
รับที่คณะผลิตฯ(น้ำมันเติมของคณะผลิตฯ)
นายนรินทร์ สุจริต
16 รถตู้ 3 (นง 2773 ชม) นายกิตติศักดิ์ 16/1/66 09:00 น. 16/1/66 16:30 น. นิเทศสหกิจศึกษาสาขาพืชผัก บ.แวนด้าซีดสื จำกัด และ บ.เพื่อนเกษตร จำกัด อ.หางดง ชม.
รศ.ดร.สิริวัฒน์ สาครวาสี
สาขาพืชผัก
รับที่สาขาพืชผัก(น้ำมันเติมของสาขาพืชผัก)
นายนรินทร์ สุจริต
17 รถไดน่า 5(40-0257) นายนรินทร์ 16/1/66 15:00 น. 16/1/66 20:30 น. รับ-ส่งนศ.เรียนฐานเรียนวิชาเกษตรเพื่อชีวิต
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
18 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 16/1/66 15:00 น. 16/1/66 20:20 น. รับ-ส่งนศ.เรียนฐานเรียนวิชาเกษตรเพื่อชีวิต
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
19 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 18/1/66 08:30 น. 18/1/66 12:00 น. นำนศ.ดูงานนอกสถานที่
ผศ.ดร.จีราภรณ์ อินทสาร
สาขาปฐพีศาสตร์
รับที่ตึกดินปุ๋ย(น้ำมันเติมของสาขาปฐพีศาสตร์)
นายนรินทร์ สุจริต
20 รถไดน่า 5(40-0257) นายนรินทร์ 19/1/66 12:30 น. 19/1/66 16:30 น. นำนศ.ศึกษาดูงาน ณ สวนส้มจีรกุล อ.แม่แตง ชม.
อ.ดร.นภารัศม์ เวชสิทะิ์นิรภัย
สาขาวิชาส่งเสริม
รับที่ตึกกล้วยไม้(น้ำมันเติมของวิชาส่งเสริม)
นายนรินทร์ สุจริต
21 รถฮีโน่ (40-0435) นายกิตติศักดิ์ 19/1/66 12:30 น. 19/1/66 16:30 น. นำนศ.ศึกษาดุงาน ณ สวนส้มจีรกุล อ.แม่แตง ชม.
อ.ดร.นภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย
สาขาวิชาส่งเสริม
รับที่ตึกกล้วยไม้(น้ำมันเติมของวิชาเสาส่งเสริม)
นายนรินทร์ สุจริต
22 รถตู้ 3 (นง 2773 ชม) นายกิตติศักดิ์ 20/1/66 08:00 น. 20/1/66 16:30 น. นิเทศสหกิจสึษาสาขาพืชผัก
รศ.ดร.สิริวัฒน์ สาครวาสี
สาขาวิชาพืชผัก
รับที่คณะผลิตฯ(นำ้มันเติมของสาขาพืชผัก)
นายนรินทร์ สุจริต
23 รถตู้ 3 (นง 2773 ชม) นายกิตติศักดิ์ 23/1/66 07:00 น. 23/1/66 15:00 น. รับ-ส่ง ส่วนล่วงหน้าตรวจพื้ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คุณ เชิดพงษ์ รอบเมือง
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
รับที่กองบิน 41
นายนรินทร์ สุจริต
24 รถไดน่า 5(40-0257) นายนรินทร์ 23/1/66 15:00 น. 23/1/66 20:30 น. รับ-ส่งนศ.เรียนฐานวิชาเกษตรเพื่อชีวิต
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
25 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 23/1/66 15:00 น. 23/1/66 20:30 น. รับ-ส่งนศ.เรียนฐานวิชาเกษตรเพื่อชีวิต
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
26 รถไดน่า 5(40-0257) นายนรินทร์ 24/1/66 08:30 น. 25/1/66 16:30 น. ขนต้นไม้ กิ่งไม้ บริเวณด้านข้างศูนย์กล้วยไม้ดอกไม้ประดับ
คุณ อภิชนา วงศ์วารเตชะ
งานบริการวิชาการและวิจัย
นายนรินทร์ สุจริต
27 รถตู้ 3 (นง 2773 ชม) นายกิตติศักดิ์ 24/1/66 09:00 น. 24/1/66 16:00 น. รับ-ส่ง ส่วนล่วงหน้าตรวจพื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คุณ เชิดพงษ์ รอบเมือง
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
รับที่กองบิน 41
นายนรินทร์ สุจริต
28 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 25/1/66 13:00 น. 25/1/66 16:30 น. นำนศ.ไปขนมูลสัตว์ ที่คณะสัตวศาสตร์เพื่อนำมาทำปุ๋ยหมัก
อ.ดร. แสงเดือน อินชนบท
สาขาวิชาพืชผัก
รับที่สาขาพืชผัก
นายนรินทร์ สุจริต
29 รถไดน่า 5(40-0257) นายนรินทร์ 26/1/66 15:00 น. 26/1/66 20:30 น. รับ -ส่ง นศ.เรียนฐานวิชาเกษตรเพื่อชีวิต
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
30 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 26/1/66 15:00 น. 26/1/66 20:00 น. รับ -ส่งนศ.เรียนฐานวิชาเกษตรเพื่อชีวิต
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
31 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 29/1/66 09:00 น. 29/1/66 12:00 น. นำนศ.ดูงาน บ.เอกะ อะโกร ชม.
อ.ดร.ประนอม ยังคำมั่น
สาขาพืชสวนประดับ
รับที่สาขาพืชสวนประดับ(น้ำมันเติมของสาขาพืชสวนประดับ)
นายนรินทร์ สุจริต
32 รถไดน่า 5(40-0257) นายนรินทร์ 30/1/66 15:00 น. 30/1/66 20:30 น. รับ-ส่งนศ.เรียนฐานวิชาเกษตรเพื่อชีวิต
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
33 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 30/1/66 15:00 น. 30/1/66 20:30 น. รับ-ส่งนศ.เรียนฐานวิชาเกษตรเพื่อชีวิต
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต