ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
บริการคณะ
ระบบบันทึกการใช้ยานพาหนะ -> รายการ ทั้งหมด
เลือกยานพาหนะ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
<<--มค. 2564 -->>
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
ลำดับ ยานพาหนะ พนักงานขับรถ วันเวลาเริ่มต้น วันเวลาสิ้นสุด เรื่อง/ภารกิจ ชื่อผู้ขออนุมัติ สังกัด/หลักสูตร หมายเหตุ ผู้บันทึก
1 รถตู้ 1 (ชม. ย-0422) นายบุญเลิศ 4/1/64 10:00 น. 4/1/64 16:00 น. จัดทำสำเนาแปลนอาคาร อ.เมือง ชม.
คุณ อารีรักษ์ วิชัยศรี
งานแผนและประกันคุณภาพ
รับที่คณะผลิตฯ(น้ำมันเติมของคณะผลิต)
นายนรินทร์ สุจริต
2 รถ สองตอน (กจ 4497 ชม) นายสายชล 12/1/64 09:00 น. 12/1/64 12:00 น. ติดต่อยกเว้นภาษีประจำปี อ.เมือง ชม.
คุณ สุรัตน์ เสาร์คำ
งานคลังและพัสดุ
รับที่คณะผลิตฯ(น้ำมันเติมของคณะผลิต)
นายนรินทร์ สุจริต
3 รถ สองตอน (กน 4547) นายกิตติศักดิ์ 12/1/64 09:00 น. 12/1/64 12:00 น. ติดต่อยกเว้นภาษีประจำปี อ.เมือง ชม.
คุณ สุรัตน์ เสาร์คำ
งานคลังและพัสดุ
รับที่คณะผลิตฯ(น้ำมันเติมของคณะผลิต)
นายนรินทร์ สุจริต
4 รถตู้ 2 (นค 8783 ชม) นายสุดใจ 13/1/64 13:30 น. 13/1/64 16:00 น. ส่งเอกสารให้ผู้ทรงคุณวุฒิ อ.เมือง ชม.
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่คณะผลิตฯ(น้ำมันเติมของคณะผลิต)
นายนรินทร์ สุจริต
5 รถไดน่า 5(40-0257) นายนรินทร์ 14/1/64 09:00 น. 18/1/64 16:30 น. นำรถเข้าเช็คซ่อมปั๊มและระบบไฟ
คุณ นรินทร์ สุจริต
สำนักงานคณบดี
นายนรินทร์ สุจริต
6 รถตู้ 2 (นค 8783 ชม) นายสุดใจ 15/1/64 08:00 น. 15/1/64 16:30 น. นำรถเข้าเช็คซ่อมเครื่องที่ศูนย์นิสสัน อ.เมือง ชม.
ตุณ สุดใจ วรรณวิชิต
สำนักงานคณบดี
นายนรินทร์ สุจริต
7 รถ สองตอน (กจ 4497 ชม) นายสายชล 15/1/64 09:00 น. 15/1/64 12:00 น. ติดต่อยกเว้นภาษีประจำปี / ตรวจสภาพรถ
คุณ สุรัตน์ เสาร์คำ
งานคลังและพัสดุ
รับที่คณะผลิตฯ(น้ำมันเติมของคณะผลิต)
นายนรินทร์ สุจริต
8 รถ สองตอน (กน 4547) นายกิตติศักดิ์ 15/1/64 09:00 น. 15/1/64 12:00 น. ติดต่อยกเว้นภาษีประจำปี / ตรวจสภาพรถ
คุณ สุรัตน์ เสาร์คำ
งานคลังและพัสดุ
รับที่คณะผลิตฯ(น้ำมันเติมของคณะผลิต)
นายนรินทร์ สุจริต
9 รถ สองตอน (กจ 4497 ชม) นายสายชล 18/1/64 14:00 น. 18/1/64 16:00 น. ติดต่องาน บ.สยามนิสสันเชียงใหม่ อ.เมือง ชม.
คุณ สายชล วิมานทอง
สำนักงานคณบดี
นายนรินทร์ สุจริต
10 รถตู้ 3 (นง 2773 ชม) นายกิตติศักดิ์ 19/1/64 11:00 น. 19/1/64 15:00 น. ติดต่องาน อ.แม่แตง ชม.
คุณ กนกพร นันทดี
สำนักงานคณบดี
รับที่่คณะผลิตฯ(น้ำมันเติมของคณะผลิต)
นายนรินทร์ สุจริต
11 รถ สองตอน (กจ 4497 ชม) นายสายชล 20/1/64 10:00 น. 20/1/64 12:00 น. ส่งเอกสารประเมินผลงานทางวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คุณ อัชฌา เทพศิริ
งานบริการการศึกษา
รับที่คณะผลิตฯ(น้ำมันเติมของคณะผลิต)
นายนรินทร์ สุจริต
12 รถไดน่า 5(40-0257) นายนรินทร์ 21/1/64 13:00 น. 21/1/64 16:30 น. นำนศ.เรียนวิชาปฎิบัติงานฟาร์มปี 1 สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
ผศ.ฉันทนา วิชรัตน์
สาขาพืชผัก
รับที่สาขาพืชผัก(น้ำมันเติมของสาขาพืชผัก)
นายนรินทร์ สุจริต
13 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 21/1/64 13:00 น. 21/1/64 16:30 น. นำนศ.เรียนวิชาปฎิบัติงานฟาร์มปี 1 สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
ผศ.ฉันทนา วิชรัตน์
สาขาพืชผัก
รับที่สาขาพืชผัก(น้ำมันเติมของสาขาพืชผัก)
นายนรินทร์ สุจริต
14 รถตู้ 3 (นง 2773 ชม) นายกิตติศักดิ์ 21/1/64 15:00 น. 21/1/64 17:00 น. ติดต่องาน อ.แม่แตง ชม.
คุณ กนกพร นันทดี
สำนักงานคณบดี
รับที่่คณะผลิตฯ(น้ำมันเติมของคณะผลิต)
นายนรินทร์ สุจริต
15 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 22/1/64 07:00 น. 22/1/64 12:00 น. นำนศ.ดูงานวิชาสำรวจดิน อ.แม่แตง ชม.
อ.จักรพงษ์ ไชยวงศ์
สาขาปฐพีศาสตร์
รับที่ตึกดินปุ๋ย(น้ำมันเติมของหลักสูตร)
นายนรินทร์ สุจริต
16 รถไดน่า 4(40-0258) นายสุดใจ 25/1/64 08:00 น. 25/1/64 17:00 น. นำนศ.ดูงาน ผจก.สวนส้มจีรมีสกุล อ.แม่แตง และ บ.บ้านนอกคอกนา อ.สันทราย ชม.
อ.ดร.นภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย
สาขาการพัมนาส่งเสริมฯ
รับที่ตึกดินสอ(น้ำมันเติมของสาขาการพัมนาส่งเสริมฯ)
นายนรินทร์ สุจริต
17 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 25/1/64 08:00 น. 25/1/64 17:00 น. นำนศ.ดูงาน ผจก.สวนส้มจีรมีสกุล อ.แม่แตง และ บ.บ้านนอกคอกนา อ.สันทราย ชม.
อ.ดร.นภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย
สาขาการพัมนาส่งเสริมฯ
รับที่ตึกดินสอ(น้ำมันเติมของสาขาการพัมนาส่งเสริมฯ)
นายนรินทร์ สุจริต
18 รถไดน่า 5(40-0257) นายนรินทร์ 25/1/64 08:00 น. 25/1/64 17:00 น. นำนศ.ดูงาน ผจก.สวนส้มจีรมีสกุล อ.แม่แตง และ บ.บ้านนอกคอกนา อ.สันทราย ชม.
อ.ดร.นภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย
สาขาการพัมนาส่งเสริมฯ
รับที่ตึกดินสอ(น้ำมันเติมของสาขาการพัมนาส่งเสริมฯ)
นายนรินทร์ สุจริต
19 รถ สองตอน (กน 4547) นายประสิทธ์ 25/1/64 08:30 น. 25/1/64 16:30 น. นำรถเข้าเช็คและประเมินราคา บ.สหพานิชเชียงใหม่
คุณ ประสิทธิ์ ทาริเดช
สำนักงานคณบดี
นายนรินทร์ สุจริต
20 รถไดน่า 4(40-0258) นายสุดใจ 26/1/64 12:30 น. 26/1/64 17:00 น. นำนศ.ดูงานสวนส้มมีจีรกุล อ.แม่แตง และ บ.บ้านนอกคอกนา อ.สันทราย ชม.
อ.ดร.นภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย
สาขาการพัฒนาภูมิสังคม
รับที่ตึกดินสอ(น้ำมันเติมสาขาการพัฒนาภูมิสังคม)
นายนรินทร์ สุจริต
21 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 26/1/64 12:30 น. 26/1/64 17:00 น. นำนศ.ดูงานสวนส้มมีจีรกุล อ.แม่แตง และ บ.บ้านนอกคอกนา อ.สันทราย ชม
อ.ดร.นภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย
สาขาการพัฒนาภูมิสังคม
รับที่ตึกดินสอ(น้ำมันเติมสาขาการพัฒนาภูมิสังคม)
นายนรินทร์ สุจริต