ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ระบบบันทึกการใช้ยานพาหนะ -> รายการ ทั้งหมด
เลือกยานพาหนะ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
<<--กพ. 2567 -->>
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829
ลำดับ ยานพาหนะ พนักงานขับรถ วันเวลาเริ่มต้น วันเวลาสิ้นสุด เรื่อง/ภารกิจ ชื่อผู้ขออนุมัติ สังกัด/หลักสูตร หมายเหตุ ผู้บันทึก
1 รถไดน่า 5(40-0257) นายสุดใจ 1/2/67 15:00 น. 1/2/67 20:30 น. รับ-ส่ง นศ.เรียนฐานวิชาเกษตรเพื่อชีวิต
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการวิชาการการศึกษ
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
2 รถฮีโน่ (40-0435) นายนรินทร์ 1/2/67 15:00 น. 1/2/67 20:30 น. รับ-ส่ง นศ.เรียนฐานวิชาเกษตรเพื่อชีวิต
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการวิชาการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
3 รถตู้ 3 (นง 2773 ชม) นายนรินทร์ 2/2/67 14:30 น. 2/2/67 16:00 น. ติดต่องานและซื้อของ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
คุณ อารีย์ นามเมือง
สำนักงานคณบดี
รับที่คณะผลิตฯ(น้ำมันเติมของคณะผลิตฯ)
นายนรินทร์ สุจริต
4 รถไดน่า 5(40-0257) นายสุดใจ 5/2/67 15:00 น. 5/2/67 20:30 น. รับ-ส่ง นศ.เรียนฐานวิชาเกษตรเพื่อชีวิต
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการวิชาการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
5 รถฮีโน่ (40-0435) นายนรินทร์ 5/2/67 15:00 น. 5/2/67 20:30 น. รับ-ส่ง นศ.เรียนฐานวิชาเกษตรเพื่อชีวิต
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการวิชาการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
6 รถฮีโน่ (40-0435) นายนรินทร์ 8/2/67 13:00 น. 8/2/67 14:30 น. ขนวัสดุ-อุปกรณ์ จัดกิจกรรมมหกรรมหมอลำอิสาน ณ วัดทุ่งหมื่นน้อย และบรเวณในมหาวิทยาลัย
คุณ กัลย์ชิสา นามวงศ์พรหม
งานบริการการศึกาา
รับที่คณะผลิตฯ(น้ำมันเติมเงินสด)
นายนรินทร์ สุจริต
7 รถไดน่า 5(40-0257) นายสุดใจ 8/2/67 15:00 น. 8/2/67 20:30 น. รับ-ส่ง นศ.เรียนฐานวิชาเกษตรเพื่อชีวิต
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการวิชาการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
8 รถฮีโน่ (40-0435) นายนรินทร์ 8/2/67 15:00 น. 8/2/67 20:30 น. รับ-ส่ง นศ.เรียนฐานวิชาเกษตรเพื่อชีวิต
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการวิชาการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
9 รถฮีโน่ (40-0435) นายนรินทร์ 12/2/67 09:00 น. 12/2/67 14:00 น. ขนวัสดุ-อุปกรณ์ จัดโครงการส่งเสริมนักศึกษาเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ ณ ร้าน จากธนาคารออมสิน ภาค 8 อ.เมือง ชม.
คุณ กัลย์ชิสา นามวงศ์พรหม
งานบริการการศึกษา
รับที่คณะผลิตฯ(น้ำมันเติมของคณะผลิตฯ)
นายนรินทร์ สุจริต
10 รถไดน่า 5(40-0257) นายสุดใจ 12/2/67 15:00 น. 12/2/67 20:30 น. รับ-ส่ง นศ.เรียนฐานวิชาเกษตรเพื่อชีวิต
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการวิชาการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
11 รถฮีโน่ (40-0435) นายนรินทร์ 12/2/67 15:00 น. 12/2/67 20:30 น. รับ-ส่ง นศ.เรียนฐานวิชาเกษตรเพื่อชีวิต
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการวิชาการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
12 รถไดน่า 5(40-0257) นายนรินทร์ 15/2/67 15:00 น. 15/2/67 20:30 น. รับ-ส่ง นศ.เรียนฐานวิชาเกษตรเพื่อชีวิต
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการวิชาการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
13 รถไดน่า 4(40-0258) นายสุดใจ 15/2/67 15:00 น. 15/2/67 20:30 น. รับ-ส่ง นศ.เรียนฐานวิชาเกษตรเพื่อชีวิต
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการวิชาการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
14 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 15/2/67 15:00 น. 15/2/67 20:30 น. รับ-ส่ง นศ.เรียนฐานวิชาเกษตรเพื่อชีวิต
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการวิชาการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
15 รถไดน่า 5(40-0257) นายนรินทร์ 19/2/67 15:00 น. 19/2/67 20:30 น. รับ-ส่ง นศ.เรียนฐานวิชาเกษตรเพื่อชีวิต
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการวิชาการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
16 รถไดน่า 4(40-0258) นายสุดใจ 19/2/67 15:00 น. 19/2/67 20:30 น. รับ-ส่ง นศ.เรียนฐานวิชาเกษตรเพื่อชีวิต
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการวิชาการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
17 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 19/2/67 15:00 น. 19/2/67 20:30 น. รับ-ส่ง นศ.เรียนฐานวิชาเกษตรเพื่อชีวิต
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการวิชาการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
18 รถตู้ 3 (นง 2773 ชม) นายนรินทร์ 22/2/67 06:30 น. 22/2/67 14:00 น. ไปลงนามบันทึกความร่วมมือ และประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่ ร.ร บ่อแก้ววิทยาคม อ.สะเมิง ชม.
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่คณะผลิตฯ(น้ำมันเติมของโครงการประสาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก ปี 2567)
นายนรินทร์ สุจริต
19 รถไดน่า 5(40-0257) นายนรินทร์ 22/2/67 15:00 น. 22/2/67 20:30 น. รับ-ส่ง นศ.เรียนฐานวิชาเกษตรเพื่อชีวิต
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการวิชาการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
20 รถไดน่า 4(40-0258) นายสุดใจ 22/2/67 15:00 น. 22/2/67 20:30 น. รับ-ส่ง นศ.เรียนฐานวิชาเกษตรเพื่อชีวิต
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการวิชาการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
21 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 22/2/67 15:00 น. 22/2/67 20:30 น. รับ-ส่ง นศ.เรียนฐานวิชาเกษตรเพื่อชีวิต
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการวิชาการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
22 รถฮีโน่ (40-0435) นายนรินทร์ 23/2/67 13:00 น. 23/2/67 16:00 น. ขนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้จัดกิจกรรมกาดนัดเด็กเกษตร อ.เมือง ชม.
คุณ กัลย์ชิสา นามวงศ์พรหม
งานบริการการศึกษา
รับที่คณะผลิตฯ(น้ำมันเติมของคณะผลิตฯ)
นายนรินทร์ สุจริต
23 รถไดน่า 5(40-0257) นายนรินทร์ 26/2/67 15:00 น. 26/2/67 20:30 น. รับ-ส่ง นศ.เรียนฐานวิชาเกษตรเพื่อชีวิต
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการวิชาการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
24 รถไดน่า 4(40-0258) นายสุดใจ 26/2/67 15:00 น. 26/2/67 20:30 น. รับ-ส่ง นศ.เรียนฐานวิชาเกษตรเพื่อชีวิต
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการวิชาการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
25 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 26/2/67 15:00 น. 26/2/67 20:30 น. รับ-ส่ง นศ.เรียนฐานวิชาเกษตรเพื่อชีวิต
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการวิชาการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต