ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
บริการคณะ
ระบบบันทึกการใช้ยานพาหนะ -> รายการ ทั้งหมด
เลือกยานพาหนะ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
<<--กย. 2563 -->>
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
ลำดับ ยานพาหนะ พนักงานขับรถ วันเวลาเริ่มต้น วันเวลาสิ้นสุด เรื่อง/ภารกิจ ชื่อผู้ขออนุมัติ สังกัด/หลักสูตร หมายเหตุ ผู้บันทึก
1 รถไดน่า 5(40-0257) นายสุดใจ 1/9/63 09:00 น. 1/9/63 16:00 น. นำรถเข้าตรวจมลพิษประจำปี อ.หางดง จ.เชียงใหม่
คุณ สุรัตน์ เสาร์คำ
งานคลังและพัสดุ
นายนรินทร์ สุจริต
2 รถไดน่า 4(40-0258) นายกิตติศักดิ์ 1/9/63 09:00 น. 1/9/63 16:00 น. นำรถเข้าตรวจมลพิษประจำปี อ.หางดง จ.เชียงใหม่
คุณ สุรัตน์ เสาร์คำ
งานคลังและพัสดุ
นายนรินทร์ สุจริต
3 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 1/9/63 09:00 น. 1/9/63 16:00 น. นำรถเข้าตรวจมลพิษประจำปี อ.หางดง จ.เชียงใหม่
คุณ สุรัตน์ เสาร์คำ
งานคลังและพัสดุ
นายนรินทร์ สุจริต
4 รถตู้ 1 (ชม. ย-0422) นายบุญเลิศ 3/9/63 13:00 น. 3/9/63 16:00 น. ติดต่อซื้อของ อ.สันทราย อ.เมือง ชม.
คุณ สุรัตน์ เสาร์คำ
งานคลังและพัสดุ
นายนรินทร์ สุจริต
5 รถตู้ 3 (นง 2773 ชม) นายนรินทร์ 5/9/63 08:30 น. 5/9/63 16:30 น. รับ - ส่งวิทยากร อ.เมือง ชม.
อ.ดร.ปรมินทร์ นาระทะ
สาขาการพัฒนาภูมิสังคม
รับที่ตึกดิน - ปุ๋ย(น้ำมันเติมของหลักสูตร)
นายนรินทร์ สุจริต
6 รถตู้ 3 (นง 2773 ชม) นายกิตติศักดิ์ 9/9/63 07:00 น. 9/9/63 17:30 น. จัดกิจกรรม KM นอกสถานที่ ณ ศิริปัน วิลล่า รีสอร์ท แอนด์สปา ชม.
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่คณะผลิิตฯ
นายนรินทร์ สุจริต
7 รถตู้ 2 (นค 8783 ชม) นายสุดใจ 9/9/63 07:00 น. 9/9/63 17:30 น. จัดกิจกรรม KM นอกสถานที่ ณ ศิริปัน วิลล่า รีสอร์ท แอนด์สปา ชม.
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่คณะผลิิตฯ
นายนรินทร์ สุจริต
8 รถตู้ 3 (นง 2773 ชม) นายกิตติศักดิ์ 11/9/63 07:00 น. 11/9/63 16:30 น. เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร อ.เมือง ชม.
คุณ อารีย์ นามเมือง
สำนังานคณบดี
รับที่คณะผลิตฯ(น้ำมันเติมของคณะผลิต)
นายนรินทร์ สุจริต
9 รถตู้ 1 (ชม. ย-0422) นายบุญเลิศ 11/9/63 07:00 น. 11/9/63 16:30 น. เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร อ.เมือง ชม.
คุณ อารีย์ นามเมือง
สำนังานคณบดี
รับที่คณะผลิตฯ(น้ำมันเติมของคณะผลิต)
นายนรินทร์ สุจริต
10 รถตู้ 2 (นค 8783 ชม) นายสุดใจ 11/9/63 08:00 น. 11/9/63 08:00 น. เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร อ.เมือง ชม.
คุณ อารีย์ นามเมือง
สำนังานคณบดี
รับที่คณะผลิตฯ(น้ำมันเติมของคณะผลิต)
นายนรินทร์ สุจริต
11 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 12/9/63 07:00 น. 12/9/63 18:00 น. นำนศ.เข้าร่วมโครงการ บ้านป่าสักงาม ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด ชม.
อ.ดร.สุทดา สายทิ
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
รับที่วิทยาลัยบริหารศาสตร์(น้ำมันเติมเงินสด)
นายนรินทร์ สุจริต
12 รถตู้ 3 (นง 2773 ชม) นายนรินทร์ 12/9/63 08:30 น. 12/9/63 16:30 น. รับ -ส่งวิทยากร อ.เมือง ชม
สาขาการพัฒนาภูมิสังคม
สาขาการพัฒนาภูมิสังคม
รับที่ตึกดินปุ๋ย(น้ำมันเติมของหลักสูตร)
นายนรินทร์ สุจริต
13 รถตู้ 2 (นค 8783 ชม) นายสุดใจ 13/9/63 06:00 น. 14/9/63 19:00 น. เดินทางไปปฎิบัติงานต่างจังหวัดพะเยา เพื่อประชุมกรรมการดำเนินงาน สถานีวิจัยและฝึกอบรม
อ.ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
สาขาสมุนไพร
รับที่คณะผลิตฯ(น้ำมันเติมเงินสด)
นายนรินทร์ สุจริต
14 รถไดน่า 5(40-0257) นายนรินทร์ 14/9/63 15:00 น. 14/9/63 20:30 น. รับ - ส่งนศ.เกษตรเพื่อชีวิตไปยังฐานเรียนรู้นอกมหาวิทยาลัย
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพืี่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
15 รถไดน่า 4(40-0258) นายบุญเลิศ 14/9/63 15:00 น. 14/9/63 20:30 น. รับ - ส่งนศ.เกษตรเพื่อชีวิตไปยังฐานเรียนรู้นอกมหาวิทยาลัย
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพืี่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
16 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 14/9/63 15:00 น. 14/9/63 20:30 น. รับ - ส่งนศ.เกษตรเพื่อชีวิตไปยังฐานเรียนรู้นอกมหาวิทยาลัย
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพืี่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
17 รถไดน่า 5(40-0257) นายนรินทร์ 15/9/63 09:00 น. 15/9/63 16:00 น. นำรถเข้าตรวจเช็คปั๊มน้ำมันและประเมินราคาซ่อม บ.ชียงแสงมอเตอร์เซลส์ จำกัด
คุณ นรินทร์ สุจริต
สำนักงานคณบดี
นายนรินทร์ สุจริต
18 รถไดน่า 4(40-0258) นายนรินทร์ 16/9/63 08:00 น. 16/9/63 15:00 น. นำนศ.ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ บ้านลวงเหนือ ต. ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
อ.ดร.นภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย
สาขาวิชาการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร
รับที่ตึกกล้วยไม้(น้ำมันเติมของสาขาการส่งเสริมฯ)
นายนรินทร์ สุจริต
19 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 16/9/63 08:00 น. 16/9/63 15:00 น. นำนศ.ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ บ้านลวงเหนือ ต. ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
อ.ดร.นภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย
สาขาวิชาการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร
รับที่ตึกกล้วยไม้(น้ำมันเติมของสาขาการส่งเสริมฯ)
นายนรินทร์ สุจริต
20 รถตู้ 1 (ชม. ย-0422) นายบุญเลิศ 16/9/63 08:30 น. 16/9/63 12:00 น. นำนศ.ขึ้นไปเรียนบนสำนักฟาร์ม มหาลัยแม่โจ้
อ.ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์
สาชาวิชาสมุนไพร
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของสาขาสมุนไพร)
นายนรินทร์ สุจริต
21 รถไดน่า 5(40-0257) นายนรินทร์ 17/9/63 15:00 น. 17/9/63 20:30 น. รับ - ส่งนศ.เกษตรเพื่อชีวิตไปยังฐานเรียนรู้นอกมหาวิทยาลัย
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
22 รถไดน่า 4(40-0258) นายบุญเลิศ 17/9/63 15:00 น. 17/9/63 20:30 น. รับ - ส่งนศ.เกษตรเพื่อชีวิตไปยังฐานเรียนรู้นอกมหาวิทยาลัย
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
23 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 17/9/63 15:00 น. 17/9/63 20:30 น. รับ - ส่งนศ.เกษตรเพื่อชีวิตไปยังฐานเรียนรู้นอกมหาวิทยาลัย
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
24 รถ สองตอน (กจ 4497 ชม) นายนรินทร์ 18/9/63 09:00 น. 18/9/63 14:00 น. ติดต่องาน บ.เชียงแสงมอเตอร์เซลส์ จำกัด
คุณ นรินทร์ สุจริต
สำนักงานคณบดี
นายนรินทร์ สุจริต
25 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 19/9/63 07:00 น. 20/9/63 17:30 น. เข้าร่วมกิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 อ.แม่ริม ชม.
อ.ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
สาขาสมุนไพร
รับที่คณะผลิตฯ(น้ำมันเติมของคณะผลิต)
นายนรินทร์ สุจริต
26 รถตู้ 3 (นง 2773 ชม) นายนรินทร์ 19/9/63 08:30 น. 19/9/63 16:30 น. รับ -ส่งวิทยากร อ.เมือง ชม
อ.ดร.ปรมินทร์ นาระทะ
สาขาการพัฒนาภูมิสังคม
รับที่ตึกดินปุ๋ย(น้ำมันเติมของหลักสูตร)
นายนรินทร์ สุจริต
27 รถ สองตอน (กจ 4497 ชม) นายนรินทร์ 21/9/63 09:00 น. 21/9/63 14:00 น. ติดต่องาน บ.เชียงแสงมอเตอร์เซลส์ จำกัด
คุณ นรินทร์ สุจริต
สำนักงานคณบดี
นายนรินทร์ สุจริต
28 รถไดน่า 5(40-0257) นายนรินทร์ 21/9/63 15:00 น. 21/9/63 20:30 น. รับ - ส่งนศ.เกษตรเพื่อชีวิตไปยังฐานเรียนรู้นอกมหาวิทยาลัย
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
29 รถไดน่า 4(40-0258) นายบุญเลิศ 21/9/63 15:00 น. 21/9/63 20:30 น. รับ -ส่งนศ.เกษตรเพื่อชีวิตไปยังฐานเรียนรู้นอกมหาวิทยาลัย
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสฺกร(น้ำมันเติมของวชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
30 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 21/9/63 15:00 น. 21/9/63 20:30 น. รับ -ส่งนศ.เกษตรเพื่อชีวิตไปยังฐานเรียนรู้นอกมหาวิทยาลัย
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
31 รถไดน่า 4(40-0258) นายบุญเลิศ 23/9/63 08:30 น. 23/9/63 12:00 น. นำนศ.ขึ้นไปเรียนบนสำนักฟาร์ม มหาลัยแม่โจ้
องดรงเทิดศักดิ์ โทณลักษณ์
สาขาวิชาสมุนไพร
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของสาขาสมุนไพร)
นายนรินทร์ สุจริต
32 รถตู้ 1 (ชม. ย-0422) นายบุญเลิศ 24/9/63 09:00 น. 24/9/63 12:00 น. ติดต่อภาษีรถยนต์ ณ ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
คุณ สุรัตน์ เสาร์คำ
งานคลังและพัสดุ
รับที่คณะผลิตฯ(น้ำมันเติมของคณะผลิต)
นายนรินทร์ สุจริต
33 รถไดน่า 5(40-0257) นายนรินทร์ 24/9/63 15:00 น. 24/9/63 20:30 น. รับ -ส่งนศเกษตรเพื่อชีวิตไปยังฐานเรียนรู้นอกมหาวิทยาลัย
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่ที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
34 รถไดน่า 4(40-0258) นายบุญเลิศ 24/9/63 15:00 น. 24/9/63 20:30 น. รับ -ส่งนศเกษตรเพื่อชีวิตไปยังฐานเรียนรู้นอกมหาวิทยาลัย
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่ที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
35 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 24/9/63 15:00 น. 24/9/63 20:30 น. รับ -ส่งนศเกษตรเพื่อชีวิตไปยังฐานเรียนรู้นอกมหาวิทยาลัย
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่ที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
36 รถตู้ 3 (นง 2773 ชม) นายนรินทร์ 26/9/63 08:30 น. 26/9/63 16:30 น. รับ - ส่งวิทยากร อ.เมือง ชม.
อ.ดร.ปรมินทร์ นาระทะ
สาขาการพัมนาภูมิสังคม
รับที่ตึกดินปุ๋ย(น้ำมันเติมของหลักสูตร)
นายนรินทร์ สุจริต
37 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 26/9/63 09:00 น. 27/9/63 23:00 น. ขนวัสดุ - อุปกรณ์ จัดงาน
คุณ อภิริยา นามวงศ์พรหม
งานบริการการศึกษา
รับที่คณะผลิตฯ(น้มันเติมของคณะผลิต)
นายนรินทร์ สุจริต
38 รถไดน่า 4(40-0258) นายกิตติศักดิ์ 26/9/63 10:00 น. 26/9/63 16:30 น. นำนศ.ดูงานสนามกอล์ฟ กองบิน 41 อ.เมือง ชม.
อ.ดร.นเรศ ศิริเกษร
สาขาพืชสวนประดับ
รับที่สาขาพืชสวนประดับ(9.00 น.)น้ำมันเติมของสาขาพืชสวนประดับ)
นายนรินทร์ สุจริต
39 รถตู้ 3 (นง 2773 ชม) นายนรินทร์ 27/9/63 08:30 น. 27/9/63 16:30 น. รับ -ส่งวิทยากร อ.เมือง ชม.
อ.ดร.ปรมินทร์ นาระทะ
สาขาการพัฒนาภูมิสังคม
รับที่ตึกดินปุ่ย( น้ำมันเติมของหลักสูตร)
นายนรินทร์ สุจริต
40 รถตู้ 3 (นง 2773 ชม) นายกิตติศักดิ์ 28/9/63 08:15 น. 28/9/63 12:00 น. ปล่อยกล้วยไม้ไทนในโครงการคืนชีวิตฯ ณ วัดป่าดารภิรมย์ อ.แม่ริม ชม.
คุณ อรชร ศรีดวงแก้ว
สำนักงานกิจการพิเศษ
รับที่คณะผลิตฯ(น้ำมันเติมเงินสด)
นายนรินทร์ สุจริต
41 รถตู้ 2 (นค 8783 ชม) นายสุดใจ 28/9/63 08:15 น. 28/9/63 12:00 น. ปล่อยกล้วยไม้ไทนในโครงการคืนชีวิตฯ ณ วัดป่าดารภิรมย์ อ.แม่ริม ชม.
คุณ อรชร ศรีดวงแก้ว
สำนักงานกิจการพิเศษ
รับที่คณะผลิตฯ(น้ำมันเติมเงินสด)
นายนรินทร์ สุจริต
42 รถตู้ 1 (ชม. ย-0422) นายบุญเลิศ 28/9/63 08:15 น. 28/9/63 12:00 น. ปล่อยกล้วยไม้ไทนในโครงการคืนชีวิตฯ ณ วัดป่าดารภิรมย์ อ.แม่ริม ชม.
คุณ อรชร ศรีดวงแก้ว
สำนักงานกิจการพิเศษ
รับที่คณะผลิตฯ(น้ำมันเติมเงินสด)
นายนรินทร์ สุจริต
43 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 28/9/63 08:20 น. 28/9/63 12:00 น. ปล่อยกล้วยไม้ไทนในโครงการคืนชีวิตฯ ณ วัดป่าดารภิรมย์ อ.แม่ริม ชม.
คุณ อรชร ศรีดวงแก้ว
สำนักงานกิจการพิเศษ
รับที่คณะผลิตฯ(น้ำมันเติมเงินสด)
นายนรินทร์ สุจริต
44 รถไดน่า 5(40-0257) นายนรินทร์ 28/9/63 15:00 น. 28/9/63 20:30 น. รับ - ส่งนศ.เกษตรเพื่อชีวิตไปยังฐานเรียนรู้นอกมหาวิทยาลัย
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
45 รถไดน่า 4(40-0258) นายบุญเลิศ 28/9/63 15:00 น. 28/9/63 20:30 น. รับ - ส่งนศ.เกษตรเพื่อชีวิตไปยังฐานเรียนรู้นอกมหาวิทยาลัย
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
46 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 28/9/63 15:00 น. 28/9/63 20:30 น. รับ - ส่งนศ.เกษตรเพื่อชีวิตไปยังฐานเรียนรู้นอกมหาวิทยาลัย
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่อชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
47 รถไดน่า 4(40-0258) นายบุญเลิศ 30/9/63 08:30 น. 30/9/63 12:00 น. นำนศ.ขึ้นไปเรียนบนสำนักฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อ.ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์
สาขาวิทยาการสมุนไพร
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของสาขาสมุนไพร)
นายนรินทร์ สุจริต
48 รถไดน่า 4(40-0258) นายบุญเลิศ 30/9/63 15:00 น. 30/9/63 18:30 น. รับส่ง นศ.ไปยังฐานเรียนรู้นอกมหาวิทยาลัย
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่ชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต
49 รถฮีโน่ (40-0435) นายสายชล 30/9/63 15:00 น. 30/9/63 18:30 น. รับส่ง นศ.ไปยังฐานเรียนรู้นอกมหาวิทยาลัย
คุณ เขต ศรีพรรณ
งานบริการการศึกษา
รับที่โรงอาหารเทิดกสิกร(น้ำมันเติมของวิชาเกษตรเพื่ชีวิต)
นายนรินทร์ สุจริต