ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ระบบดาวโหลดเอกสารและแบบฟอร์ม -> งานบริหารและธุรการ

รายการ วันที่อัพโหลด ดาวน์โหลด
- แบบฟอร์มการขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน (การฝึกอบรม)
13/3/2561 11:31 น. ดาวน์โหลด
- แบบฟอร์มการขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน
13/3/2561 11:31 น. ดาวน์โหลด
- ใบขอยกเลิกวันลา
13/7/2559 10:47 น. ดาวน์โหลด
- ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
27/10/2557 09:50 น. ดาวน์โหลด
- ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ
27/10/2557 09:50 น. ดาวน์โหลด
- ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
27/10/2557 09:50 น. ดาวน์โหลด
- ใบลาอุปสมบท
27/10/2557 09:49 น. ดาวน์โหลด
- ใบลาสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม
27/10/2557 09:49 น. ดาวน์โหลด
- ใบลาเพื่อดูแลบุตรและภรรยาหลังคลอด
27/10/2557 09:49 น. ดาวน์โหลด
- ใบลาเพื่อดูแลบิดาหรือมารดา
27/10/2557 09:48 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 4