ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ระบบดาวโหลดเอกสารและแบบฟอร์ม -> งานคลังและพัสดุ

1
รายการ วันที่อัพโหลด ดาวน์โหลด
- รายละเอียดและเอกสารที่ต้องแนบท้ายการขออนุมัติจ้างเหมารถ V2
25/5/2566 14:04 น. ดาวน์โหลด
- เกร็ดความรู้ที่ระเบียบไม่ได้พูดถึง(งานพัสดุ)
4/10/2562 11:15 น. ดาวน์โหลด
- แบบฟอร์มใบยืมวัสดุ / คุรุภัณฑ์
8/11/2561 16:07 น. ดาวน์โหลด
- แบบฟอร์มการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในหน่วยงานของสำนักเลขานุการ
12/9/2561 09:37 น. ดาวน์โหลด
- แผนการใช้เงิน20เปอเซนและโครงการเงินรายได้ปี2555
10/1/2555 11:10 น. ดาวน์โหลด
- แบบฟอร์มใบตรวจรับพัสดุ
10/1/2555 11:02 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 1

1