ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
บริการคณะ
กำหนดการปฏิบัติงานของ คณบดี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด สถานที่ รก.คณบดี หมายเหตุ
1 1/10/2564 13:30 น. - 16:30 น. ประชุมคณะกก.คณะผลิต ห้องประชุม อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี - -