ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กำหนดการปฏิบัติงานของ คณบดี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด สถานที่ รก.คณบดี หมายเหตุ
1 1/12/2566 08:00 น. - 12:00 น. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "โครงการหลวง 2566" ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ - -
2 13/12/2566 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 22/2566 ห้องประชุมสภา ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี - -
3 13/12/2566 13:30 น. - 16:00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 22/2566 วันที่ 13 ธันวาคม 2566 ห้องประชุมสภา ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย - -
4 16/12/2566 12:00 น. - 12:00 น. เชิญเข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการไทย - ลาว ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตรราชสุดาฯ - -
5 18/12/2566 09:30 น. - 20:00 น. ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2566 ห้องประชุมสภา ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย - -
6 19/12/2566 09:30 น. - 13:00 น. ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2566 ห้องประชุมสภา ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย - -
7 20/12/2566 14:00 น. - 15:00 น. ขอเชิญเป็นผู้กล่าวรายงานโครงการสืบสานวัฒนธรรมแฮกนาเกี่ยวข้าว ณ ฟาร์มพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร - -