ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กำหนดการปฏิบัติงานของ คณบดี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด สถานที่ รก.คณบดี หมายเหตุ
1 1/7/2565 09:30 น. - 16:00 น. ร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 65 คณะผลิตกรรมการเกษตร (แม่โจ้รุ่นที่ 87) อาคารแผ่พืชน์ - -