ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
บริการคณะ
ระบบข่าวประกาศ -> ทั้งหมด
เลือก

หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2564 ลงเมื่อ 8/4/2564 14:14 น. ดาวน์โหลด
- บริษัท พีบี วัลเล่ย์ (เชียงราย) จำกัด ประกาศรับสมัครพนักงานเพื่อเข้าทำงานเป็นพนักงานประจำ ลงเมื่อ 10/3/2564 15:31 น. ดาวน์โหลด
- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ลงเมื่อ 10/3/2564 14:49 น. ดาวน์โหลด
- รับสมัครงาน "ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกกัญชงเพื่อการพาณิชย์" บริษัท ไทย เฮิร์บ ไฟบรา จำกัด ลงเมื่อ 5/3/2564 16:57 น. ดาวน์โหลด
- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2564 ลงเมื่อ 1/2/2564 15:25 น. ดาวน์โหลด
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงเมื่อ 18/11/2563 15:23 น. ดาวน์โหลด
- ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงเมื่อ 18/11/2563 15:22 น. ดาวน์โหลด
- เปิดรับสมัคร พนักงานส่งเสริมงานเกษตร !!! ลงเมื่อ 18/11/2563 14:44 น. ดาวน์โหลด
- TOR รายละเอียดคุณลักษณะ การจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมอินทรีย์ จำนวน 120 กิโลกรัม ลงเมื่อ 12/11/2563 09:51 น. ดาวน์โหลด
- ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 10 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงเมื่อ 4/11/2563 14:56 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 1