ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ระบบข่าวประกาศ -> ทั้งหมด
เลือก

หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง (บมจ.ทีพีไอ โพลีน) ตำแหน่ง ผู้แทนขายปุ๋ย ลงเมื่อ 28/12/2564 08:51 น. ดาวน์โหลด
- ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานจากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศอุปถัมภ์ ลงเมื่อ 22/12/2564 11:34 น. ดาวน์โหลด
- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ลงเมื่อ 15/12/2564 21:08 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศ เรื่อง การอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัยแบบ Exclusive Licensing โครงการ “การพัฒนาพันธุ์ปทุมมาลูกผสมข้ามชนิดเพื่อการค้า” (ปีที่ 1-2) จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ลงเมื่อ 29/11/2564 09:37 น. ดาวน์โหลด
- ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1184 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 26/11/2564 14:52 น. ดาวน์โหลด
- ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1183 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 26/11/2564 14:51 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศรายชื่อนักศึกษามีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าทุนการศึกษาคณะผลิตกรรมการกษตร ลงเมื่อ 11/11/2564 11:44 น. ดาวน์โหลด
- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2564 ลงเมื่อ 5/11/2564 21:45 น. ดาวน์โหลด
- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2564 ลงเมื่อ 6/10/2564 17:37 น. ดาวน์โหลด
- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ลงเมื่อ 3/9/2564 10:53 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 2