ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ระบบข่าวประกาศ -> ทั้งหมด
เลือก

หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนด้านสรีรวิทยาทางไม้ผล จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงเมื่อ 30/4/2561 16:22 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ตำแหน่งเลขทีี 264 (ครั้งที่ 1) สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงเมื่อ 4/4/2561 11:20 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงเมื่อ 27/3/2561 10:49 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 420 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงเมื่อ 21/3/2561 09:49 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ วัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงเมื่อ 21/3/2561 09:48 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ระบบปฏิบัติการเรียนการเรียนรู้ ต้นแบบการปลูกพืชในระบบอินทรีย์อัจฉริยะเคลื่อนที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงเมื่อ 21/3/2561 09:47 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 35/2561 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 901 สังกัดคณะ่ผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 20/3/2561 09:54 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด 1,000 ลิตร จำนวน 200 ใบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงเมื่อ 20/3/2561 09:52 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ แผงวงจรและเซ็นเซอร์สำหรับควบคุมระบบผสมปุ๋ยอินทรีย์และตรวจวัดสภาพแวดล้อมอัจฉริยะในโรงเรือนพื้นที่เป้าหมาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงเมื่อ 19/3/2561 10:44 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบผสมปุ๋ยอินทรีย์และให้ปุ๋ยอัตโนมัติ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงเมื่อ 19/3/2561 10:42 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 15