ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ระบบข่าวประกาศ -> ทั้งหมด
เลือก

หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงเมื่อ 18/11/2563 15:22 น. ดาวน์โหลด
- เปิดรับสมัคร พนักงานส่งเสริมงานเกษตร !!! ลงเมื่อ 18/11/2563 14:44 น. ดาวน์โหลด
- TOR รายละเอียดคุณลักษณะ การจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมอินทรีย์ จำนวน 120 กิโลกรัม ลงเมื่อ 12/11/2563 09:51 น. ดาวน์โหลด
- ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 10 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงเมื่อ 4/11/2563 14:56 น. ดาวน์โหลด
- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงเมื่อ 30/10/2563 09:36 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 10 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงเมื่อ 14/10/2563 09:18 น. ดาวน์โหลด
- ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน บริษัท ยูจันไฮแลนด์ จำกัด ลงเมื่อ 30/9/2563 16:20 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศคณะผลิตกรรมการเกษตร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงเมื่อ 30/9/2563 11:02 น. ดาวน์โหลด
- แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 3/8/2563 10:15 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรของบุคลากร สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปี 2563 ลงเมื่อ 3/8/2563 10:14 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 4