ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ระบบข่าวประกาศ -> ทั้งหมด
เลือก

หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงเมื่อ 24/1/2563 11:53 น. ดาวน์โหลด
- ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงเมื่อ 24/1/2563 11:53 น. ดาวน์โหลด
- ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงเมื่อ 21/1/2563 14:30 น. ดาวน์โหลด
- ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ร่างวิจารณ์) ลงเมื่อ 20/1/2563 13:46 น. ดาวน์โหลด
- ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ร่างวิจารณ์) ลงเมื่อ 17/1/2563 09:15 น. ดาวน์โหลด
- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ร่างวิจารณ์) ลงเมื่อ 16/1/2563 10:02 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 905 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 14/1/2563 10:19 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศรับสมัครงาน คุณสมบัติ ปริญญาตรี สาขาพืชสวน สาขาพืชไร่ ทำงานด้านการปลูกผักเพื่อการส่งออก เงินเดือน 15,000 บาท ที่ตั้ง สำนักงานอำเภอเชียงดาว ลงเมื่อ 9/12/2562 17:31 น. ดาวน์โหลด
- ชี้แจงข้อคำถามงานก่อสร้างปรับปรุงสุขาเดิม ลงเมื่อ 12/11/2562 10:53 น. ดาวน์โหลด
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสาขาเดิมเปลี่ยนเป็นสุขาคัดแยกปัสสาวะมนุษย์พร้อมระบบการให้น้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงเมื่อ 1/11/2562 09:11 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 6