ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ระบบข่าวประกาศ -> ทั้งหมด
เลือก

หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- ขอขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ลงเมื่อ 23/6/2553 09:00 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศผู้ที่ได้รับทุนบุตรบุคลากร คณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 21/6/2553 09:00 น. ดาวน์โหลด
- ขอมอบทุนการศึกษาแก่ นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงเมื่อ 10/6/2553 09:00 น. ดาวน์โหลด
- ใบสมัครขอรับทุน มูลนิธิกีฎวิทยาแห่งประเทศไทย ลงเมื่อ 3/6/2553 09:00 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศทุนการศึกษาของสมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2553 รับใบสมัครได้ที่งานธุรการภาควิชาอารักขาพืช ห้อง PT411 ลงเมื่อ 27/5/2553 09:00 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 19/5/2553 10:00 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ ตำแหน่ง งานผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัด ภาควิชาอารักขาพืช คณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 17/5/2553 09:00 น. ดาวน์โหลด
- รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 12/5/2553 08:00 น. ดาวน์โหลด
- รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 7/4/2553 10:00 น. ดาวน์โหลด
- คู่มือการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2553 ลงเมื่อ 1/4/2553 10:00 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 66