ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ระบบข่าวประกาศ -> ทั้งหมด
เลือก

หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 921 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 6/8/2562 16:42 น. ดาวน์โหลด
- รับสมัคร คนงานเกษตร (จ้างเหมา) จำนวน 2 อัตรา ด่วน !! ลงเมื่อ 27/5/2562 09:16 น. ดาวน์โหลด
- รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 905 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร (ครั้งที่ 2) ลงเมื่อ 27/5/2562 09:10 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 905 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 27/5/2562 09:09 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 891 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 27/5/2562 09:08 น. ดาวน์โหลด
- รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 921 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร (ครั้งที่ 3) ลงเมื่อ 15/5/2562 15:55 น. ดาวน์โหลด
- แต่งตั้งรองคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร (อ.กอบลาภ) ลงเมื่อ 2/5/2562 12:12 น. ดาวน์โหลด
- รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน(บริหารคนดีคนเก่ง) จำนวน 10 อัตรา สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงเมื่อ 25/3/2562 09:56 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 37/2562 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 921 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร (ครั้งที่ 2 ) ลงเมื่อ 21/3/2562 13:26 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศคณะผลิตกรรมการเกษตร เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 และ 2/2561 ลงเมื่อ 27/2/2562 15:35 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 8