ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ระบบข่าวประกาศ -> ข่าวประกาศ
เลือก

หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวนักศึกษา (สาขาวิชาพืชสวน) (คำสั่งที่ 050/2558) ลงเมื่อ 14/9/2558 16:25 น. ดาวน์โหลด
- กำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ของคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 12/5/2558 09:24 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ครั้งที่ 2 ลงเมื่อ 7/1/2558 11:07 น. ดาวน์โหลด
- ผังบูธนิทรรศการ งาน 40 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 27/10/2557 16:53 น. ดาวน์โหลด
- กิจกรรม "Harper's BAZAAR Asia New Generation Fashion Designer Award" ครั้งที่ 2 เพื่อเฟ้นหาดีไซเนอร์รุ่นใหม่ไฟแรงที่จะมาประดับวงการแฟชั่นเอเชีย ภายใต้การออกแบบเสื้อผ้า Ready to wear for Spring/ Summer 2015 เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาได้มีเวทีแสดงความสามารถทางการออกแบบแฟชั่น ลงเมื่อ 9/10/2557 17:06 น. ดาวน์โหลด
- นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายชื่อในการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับภาคเรียนที่ 1/2557 โดยเข้าร่วมทำกิจกรรมทุกวันพุธ เวลา 14:00-16:00 น. นำทีมโดยศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และอาสาสมัครต่างชาติ ขอให้มาประชุมพร้อมกันในวันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557 ณ ศูนย์ภาษา ชั้น 2 เวลา 14:00 น. เพื่อชี้แจงรายละเอียดในการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มเติม ลงเมื่อ 3/10/2557 16:33 น. ดาวน์โหลด
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคข้อเขียนในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 8/9/2557 14:59 น. ดาวน์โหลด
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 26/8/2557 13:31 น. ดาวน์โหลด
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่ง 124 (อย่างไม่เป็นทางการ) พร้อมตารางสอบ ลงเมื่อ 20/8/2557 09:55 น. ดาวน์โหลด
- เลื่อนวันสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 974 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 7/8/2557 14:28 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 13