ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ระบบข่าวประกาศ -> ข่าวประกาศ
เลือก

หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- ขอเลื่อนประกาศสอบตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 905 ลงเมื่อ 19/10/2559 10:04 น. ดาวน์โหลด
- ร่าง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ตำแหน่งเลขที่ 109 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงเมื่อ 19/10/2559 09:34 น. ดาวน์โหลด
- แบบฟอร์มใบขออนุญาตใช้รถยนต์/และขออนุมัติใช้น้ำมันเชื้อเพลิง คณะผลิตกรรมการเกษตร ( ใหม่ ) ลงเมื่อ 10/6/2559 10:37 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ตำแหน่ง 1117 (ครั้งที่ 3) ลงเมื่อ 30/10/2558 16:20 น. ดาวน์โหลด
- ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตรการใช้งานระบบ Cloud Computing ลงเมื่อ 20/10/2558 09:48 น. ดาวน์โหลด
- แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวนักศึกษา (สาขาวิชาพืชสวน) (คำสั่งที่ 061/2558) ลงเมื่อ 14/9/2558 16:26 น. ดาวน์โหลด
- แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวนักศึกษา (สาขาวิชาพืชสวน) (คำสั่งที่ 050/2558) ลงเมื่อ 14/9/2558 16:25 น. ดาวน์โหลด
- กำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ของคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 12/5/2558 09:24 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ครั้งที่ 2 ลงเมื่อ 7/1/2558 11:07 น. ดาวน์โหลด
- ผังบูธนิทรรศการ งาน 40 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 27/10/2557 16:53 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 13