ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ระบบข่าวประกาศ -> ข่าวประกาศ
เลือก

หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- ขอเลื่อนการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 974 ลงเมื่อ 4/8/2557 16:38 น. ดาวน์โหลด
- ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการ "สร้างแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้" ระหว่างวันที่ 7-11 ก.ค. 57 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ อ.แม่ริม รับจำนวนทั้งสิ้น 50 คน และงานนี่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น สนใจ แจ้งรายชื่อได้ที่พี่มิ้ว ห้อง SLUSE อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ลงเมื่อ 18/6/2557 11:43 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศรายชื่อนักศึกษาแยกสาขาของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน รหัส 56 ลงเมื่อ 15/5/2557 13:36 น. ดาวน์โหลด
- เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดงานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการ คณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 28/3/2557 15:37 น. ดาวน์โหลด
- รับสมัครนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตรที่สนใจเป็นพนักงานต้อนรับบนสายการบินเข้ารับฟังบรรยายและแนะแนวจากสายการบิน Business Air ในวันที่ 21 มีนาคม 2557 ( รับจำนวนจำกัด 10 คนเท่านั้น) สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5387-5354 ลงเมื่อ 7/2/2557 10:29 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนภาษาต่างประเทศ ลงเมื่อ 13/12/2556 10:36 น. ดาวน์โหลด
- การสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร เพื่อนำไปใช้ในการเรียนด้านภาษาต่างประเทศ ประจำภาคการศึกษาที่2 ปีการศึกษา 2556 ลงเมื่อ 31/10/2556 09:00 น. ดาวน์โหลด
- รับสมัครทุนการศึกษา เทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2556 ลงเมื่อ 11/6/2556 12:28 น. ดาวน์โหลด
- รับสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2556 ลงเมื่อ 11/6/2556 12:26 น. ดาวน์โหลด
- คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา (พืชสวน) ลงเมื่อ 11/6/2556 10:07 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 14