ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ระบบข่าวประกาศ -> ข่าวประกาศ
เลือก

หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- รับสมัครนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตรที่สนใจเป็นพนักงานต้อนรับบนสายการบินเข้ารับฟังบรรยายและแนะแนวจากสายการบิน Business Air ในวันที่ 21 มีนาคม 2557 ( รับจำนวนจำกัด 10 คนเท่านั้น) สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5387-5354 ลงเมื่อ 7/2/2557 10:29 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนภาษาต่างประเทศ ลงเมื่อ 13/12/2556 10:36 น. ดาวน์โหลด
- การสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร เพื่อนำไปใช้ในการเรียนด้านภาษาต่างประเทศ ประจำภาคการศึกษาที่2 ปีการศึกษา 2556 ลงเมื่อ 31/10/2556 09:00 น. ดาวน์โหลด
- รับสมัครทุนการศึกษา เทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2556 ลงเมื่อ 11/6/2556 12:28 น. ดาวน์โหลด
- รับสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2556 ลงเมื่อ 11/6/2556 12:26 น. ดาวน์โหลด
- คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา (พืชสวน) ลงเมื่อ 11/6/2556 10:07 น. ดาวน์โหลด
- รับสมัครคัดเลือกรับทุนโครงการแลกเปลี่ยน 2013 Indonesia Arts and Culture Scholarship ลงเมื่อ 27/2/2556 09:05 น. ดาวน์โหลด
- หจก.ไทยนอร์ทเทิร์น ซีดส์ รับสมัครงาน ลงเมื่อ 27/12/2555 16:44 น. ดาวน์โหลด
- ศูนย์วิจัยพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครงาน ตำแหน่งธุรการ จำนวน 2 อัตรา ลงเมื่อ 22/10/2555 15:12 น. ดาวน์โหลด
- ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ ลงเมื่อ 26/9/2555 16:22 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 15