ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ระบบข่าวประกาศ -> ข่าวประกาศ
เลือก

หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- ศูนย์วิจัยพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครงาน ตำแหน่งธุรการ จำนวน 2 อัตรา ลงเมื่อ 22/10/2555 15:12 น. ดาวน์โหลด
- ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ ลงเมื่อ 26/9/2555 16:22 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศคณะผลิตกรรมการเกษตร เรื่อง กำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์จากคณาจารย์ประจำของคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 24/8/2555 11:06 น. ดาวน์โหลด
- เอกสารประกอบการอบรมในหัวข้อ "การวิเคราะห์ข้อมูลการปรับตัวของพันธุ์พืชต่อสถาพแวดล้อม" ลงเมื่อ 24/7/2555 13:25 น. ดาวน์โหลด
- การอบรม ipad2 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด ลงเมื่อ 15/2/2555 10:00 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศ รายชื่อการแยกสาขาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ (พืชสวน) ลงเมื่อ 6/2/2555 10:00 น. ดาวน์โหลด
- Visiting Program: Prof. Dr.Masanori TOYOTA, Kagawa University October 6, 2011 ลงเมื่อ 4/10/2554 10:00 น. ดาวน์โหลด
- กำหนดการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสถาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง พ.ศ.2553 ลงเมื่อ 19/8/2554 10:00 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๔ ลงเมื่อ 12/7/2554 10:00 น. ดาวน์โหลด
- กำหนดการ ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน (9 วัด) ประจำปี 2554 ลงเมื่อ 5/7/2554 10:00 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 16