ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ระบบข่าวประกาศ -> ข่าวประกาศ
เลือก

หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2564 ลงเมื่อ 20/5/2564 20:55 น. ดาวน์โหลด
- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2564 ลงเมื่อ 8/4/2564 14:14 น. ดาวน์โหลด
- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2564 ลงเมื่อ 1/2/2564 15:25 น. ดาวน์โหลด
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงเมื่อ 18/11/2563 15:23 น. ดาวน์โหลด
- เปิดรับสมัคร พนักงานส่งเสริมงานเกษตร !!! ลงเมื่อ 18/11/2563 14:44 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศคณะผลิตกรรมการเกษตร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงเมื่อ 30/9/2563 11:02 น. ดาวน์โหลด
- แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 3/8/2563 10:15 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรของบุคลากร สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปี 2563 ลงเมื่อ 3/8/2563 10:14 น. ดาวน์โหลด
- รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานราชการ ลงเมื่อ 2/7/2563 09:11 น. ดาวน์โหลด
- รายชื่อนักศึกษาที่แยกสาขาวิชาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 62 ลงเมื่อ 22/4/2563 11:03 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 3