ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ระบบข่าวประกาศ -> ข่าวสมัครงาน
เลือก

หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- ประกาศรับสมัครงาน คุณสมบัติ ปริญญาตรี สาขาพืชสวน สาขาพืชไร่ ทำงานด้านการปลูกผักเพื่อการส่งออก เงินเดือน 15,000 บาท ที่ตั้ง สำนักงานอำเภอเชียงดาว ลงเมื่อ 9/12/2562 17:31 น. ดาวน์โหลด
- รับสมัคร คนงานเกษตร (จ้างเหมา) จำนวน 2 อัตรา ด่วน !! ลงเมื่อ 27/5/2562 09:16 น. ดาวน์โหลด
- รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน(บริหารคนดีคนเก่ง) จำนวน 10 อัตรา สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงเมื่อ 25/3/2562 09:56 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 16/2562 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร (ครั้งที่ 1) ลงเมื่อ 31/1/2562 16:50 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 3/2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ (ระดับตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดีหรือเทียบเท่า) จำนวน 2 ตำแหน่ง ลงเมื่อ 18/1/2562 15:58 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 124/2561 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะกรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ (หัวหน้างาน 4 งาน) สังกัดคณะผลิตการเกษตร ลงเมื่อ 20/11/2561 17:23 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 123/2561 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 921 สังกัดคณะผลิตการเกษตร (ครั้งที่ 2) ลงเมื่อ 20/11/2561 17:02 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 121/2561 เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 1100 สังกัดงานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการ คณะผลิตการเกษตร ลงเมื่อ 20/11/2561 16:59 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 120/2561 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 921 สังกัดคณะผลิตการเกษตร ลงเมื่อ 20/11/2561 16:57 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 122/2561 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 635 สังกัดคณะผลิตการเกษตร ลงเมื่อ 20/11/2561 16:56 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 1