ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ระบบข่าวประกาศ -> ข่าวสมัครงาน
เลือก

หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- ประกาศผลการสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งเลขที่ 124 (ไม่เป็นทางการ) ลงเมื่อ 8/9/2557 09:52 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 908 อย่างไม่เป็นทางการ ลงเมื่อ 2/9/2557 10:17 น. ดาวน์โหลด
- ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 365 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 30/7/2557 14:11 น. ดาวน์โหลด
- รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 8/7/2557 13:46 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 925 ครั้งที่ 4 ลงเมื่อ 1/7/2557 09:17 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1025 ครั้งที่ 3 ลงเมื่อ 1/7/2557 09:16 น. ดาวน์โหลด
- รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 974 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ครั้งที่ 5) ลงเมื่อ 3/6/2557 07:20 น. ดาวน์โหลด
- รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 925 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ครั้งที่ 4) ลงเมื่อ 3/6/2557 07:19 น. ดาวน์โหลด
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ 365 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 28/5/2557 11:16 น. ดาวน์โหลด
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคข้อเขียนในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 4/4/2557 09:56 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 11