ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ระบบข่าวประกาศ -> ข่าวสมัครงาน
เลือก

หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 974 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ครั้งที่ 4) ลงเมื่อ 4/4/2557 09:54 น. ดาวน์โหลด
- เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่อัตรา 365 ลงเมื่อ 26/3/2557 16:05 น. ดาวน์โหลด
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 19/3/2557 10:43 น. ดาวน์โหลด
- ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่อัตรา 365 ลงเมื่อ 19/3/2557 10:33 น. ดาวน์โหลด
- ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ( ตำแหน่งเลขที่เดิม 173 ตำแหน่งเลขที่ใหม่ 274 ) ลงเมื่อ 17/2/2557 10:40 น. ดาวน์โหลด
- รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหนงอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 925 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ครั้งที่ 3) ลงเมื่อ 17/2/2557 10:37 น. ดาวน์โหลด
- รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 365 สังกัดงานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการ คณะผลิตกรรมการเกษตร (ครั้งที่ 2) ลงเมื่อ 13/2/2557 09:38 น. ดาวน์โหลด
- รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 925 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ครั้งที่ 3) ลงเมื่อ 4/2/2557 09:45 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 21/1/2557 10:59 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 18/11/2556 16:06 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 12