ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ระบบข่าวประกาศ -> ข่าวสมัครงาน
เลือก

หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ครั้งที่ 1) ลงเมื่อ 16/7/2556 09:40 น. ดาวน์โหลด
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 974 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 1/7/2556 10:48 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งบริหารและธุรการ สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 19/6/2556 11:11 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศรายช่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฎิบัติงานการเกษตร สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 17/6/2556 16:21 น. ดาวน์โหลด
- เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้สมัคร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แบบไม่มีกำหนดระยะเวลา เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการ จะดำเนินการประกาศทางเว็บไซต์ต่อไป ลงเมื่อ 31/5/2556 10:54 น. ดาวน์โหลด
- สมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงเมื่อ 8/5/2556 09:01 น. ดาวน์โหลด
- รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งผู้ปฎิบัติงานการเกษตร ลงเมื่อ 8/5/2556 09:00 น. ดาวน์โหลด
- รับสมัครพนักงาน ศูนย์พลังงาน วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงเมื่อ 20/2/2556 10:15 น. ดาวน์โหลด
- ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 20/2/2556 10:13 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร (ตำแหน่งเลขที่ 921) ลงเมื่อ 15/1/2556 14:57 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 14