ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ระบบข่าวประกาศ -> ข่าวสมัครงาน
เลือก

หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร(ตำแหน่งเลขที่ 928) ลงเมื่อ 15/1/2556 14:56 น. ดาวน์โหลด
- รายชื่อมีสิทธิ์สอบและวันที่สอบ ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่อัตรา 928 และ 921 ลงเมื่อ 4/1/2556 16:09 น. ดาวน์โหลด
- ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งผู้ปฎิบัติงานบริหาร สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 26/12/2555 14:12 น. ดาวน์โหลด
- ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 26/12/2555 10:34 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 13/12/2555 09:06 น. ดาวน์โหลด
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะผลิตกรรมการเกษตร และกำหนดการสอบ (แก้ไข) ลงเมื่อ 28/11/2555 08:55 น. ดาวน์โหลด
- ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 20/11/2555 15:23 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 5/11/2555 11:03 น. ดาวน์โหลด
- รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ครั้งที่ 2) ลงเมื่อ 26/10/2555 08:49 น. ดาวน์โหลด
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 927 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 19/10/2555 11:55 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 15